W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

Dane teleadresowe
Adres:    ul. Bernardyńska 3
              20-109 Lublin
Telefon: 81 466 64 00
Fax:       81 466 64 01
E-mail:   lco@lco.lublin.eu

Status prawny
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty powołane zostało z dniem 1 stycznia 2018 r. uchwałą nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu. Centrum funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Lublin nie posiadająca osobowości prawnej.
Działalność Centrum prowadzona jest w oparciu o przepisy aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342, z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342);
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
 6. statutu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu.

Przedmiot działalności oraz kompetencje
Celem działalności Centrum jest realizacja zadań Gminy w zakresie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Lublin, w tym: 62 przedszkolom, 1 zespołowi przedszkolnemu, 3 poradniom psychologiczno-pedagogicznych, 3 zespołom poradni  oraz Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii.
Obszar realizowanych zadań obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej ww. jednostek;
 2. obsługę zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
 3. obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty;
 4. obsługę  prawną;
 5. zapewnienie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy  w jednostkach obsługiwanych;
 6. prowadzenie wzajemnych rozliczeń z okolicznymi gminami wynikających z korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego;
 7. realizację zadań centralnego zamawiającego.

Centrum współpracuje również z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Lublin, jednostkami obsługiwanymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin.
Szczegółowy zakres działania Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty określa statut oraz regulamin organizacyjny jednostki.

Kierownictwo Centrum

 • dyrektor - mgr Barbara Czołowska
 • główny księgowy - mgr Krystyna Wasąg

Godziny przyjęć interesantów Centrum

Godziny pracy Centrum: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Numery telefonów stanowisk pracy

 • dyrektor - tel. 81 466 64 00
 • główny księgowy - tel. 81 466 64 10
 • stanowisko pracy ds. kancelaryjno-organizacyjnych - tel. 81 466 64 00
 • stanowisko pracy ds. kadrowych - tel. 81 466 64 04
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. płac - tel. 81 466 64 31
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. składników majątkowych - tel. 81 466 64 27
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. socjalnych - tel. 81 466 64 33    
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty - tel. 81 466 64 36
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości - tel. 81 466 64 19
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. likwidatury - tel. 81 466 64 13
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. najmu oraz podatku od towarów i usług - tel. 81 466 64 17
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. dochodów - tel. 81 466 64 22
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania - tel. 81 466 64 15
 • wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli finansowej - tel. 81 466 64 11