W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty

Dane teleadresowe
Adres:    ul. Jana Gilasa 3
              20-109 Lublin
Telefon: 81 466 64 00
Fax:       81 466 64 01
E-mail:   lco@lco.lublin.eu

Status prawny

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty powołane zostało z dniem 1 stycznia 2018 r. uchwałą nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu. Centrum funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Lublin nie posiadająca osobowości prawnej.
Działalność Centrum prowadzona jest w oparciu o przepisy aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 6. statutu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu.

Przedmiot działalności oraz kompetencje

Celem działalności Centrum jest realizacja zadań Gminy w zakresie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostkom obsługiwanym, polegającej
w szczególności na:

 1. prowadzeniu rachunkowości;
 2. prowadzeniu sprawozdawczości budżetowej, finansowej, prowadzeniu sprawozdawczości z procesów finansowych, sprawozdawczości statystycznej oraz przekazywanie sprawozdań odpowiednim jednostkom;
 3. rozliczaniu finansowym realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych;
 4. przygotowywaniu według dyspozycji kierowników danych do sporządzania projektów planów finansowych, zmian w planach finansowych oraz wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian, jak również bieżąca analiza wykonania planów finansowych;
 5. prowadzeniu obsługi rachunków bankowych, poprzez wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zlecanych przez kierowników jednostek;
 6. prowadzeniu obsługi płacowej pracowników jednostek obsługiwanych;
 7. prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
 8. prowadzeniu obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty;
 9. prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi kontrahentami;
 10. prowadzeniu rejestru rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, sporządzaniu deklaracji cząstkowej dla podatku od towarów i usług;
 11. prowadzeniu obsługi prawnej;
 12. prowadzeniu wspólnej obsługi informatycznej zgodnie z uchwałą nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Kierownictwo Centrum

 • dyrektor - mgr Barbara Czołowska
 • zastępca dyrektora – mgr Aneta Sieradzka-Majkut
 • główny księgowy - mgr Anna Fryc

Godziny przyjęć interesantów Centrum

Godziny pracy Centrum: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Projekt Edu Lublin

baner