W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Miejska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Miasto Lublin, w ostatnich latach aktywnie włączyło się w realizację projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspieraniu rozwoju kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Przedszkole Promujące Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Projekt realizowany jest w 47 krajach Europy (w Polsce od 1991 r.) i wspólnie patronuje mu Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Obecnie do sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w Polsce należy ponad 3 000 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Podejmując działania służące rozwijaniu i upowszechnianie idei Programu w 2014 r. powołano w mieście Lublin, Miejskiego Koordynatora Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i Miejski Zespół ds. Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, którego członkami są przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin, w tym Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej Miasta Lublin, jak również Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz doradców metodycznych.

W trosce o zapewnienie realizacji edukacji zdrowotnej w lubelskich przedszkolach, szkołach i placówkach na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem ciągłości i kompleksowości podejmowanych działań opartych na potrzebach wynikających z przeprowadzanej wszechstronnej diagnozy, a nie dokonywanych przypadkowo i akcyjnie, w 2015 r. utworzono Miejską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin, określając jednocześnie kryteria przynależności szkoły lub placówki do miejskiej sieci oraz przyznania Miejskich Certyfikatów ‘Przedszkole Promujące Zdrowie” i  „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Organizacja Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i związana z jej funkcjonowaniem praca Miejskiego Zespołu ds. Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, zapewnia wsparcie podejmowanych przez przedszkola, szkoły i placówki działań w obszarze szeroko pojętej profilaktyki oraz promocji zdrowia i ma na celu intensyfikację realizowanych w przedszkolach, szkołach i  placówkach działań prozdrowotnych oraz wspieranie rozwoju Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Jednocześnie umożliwia korelację realizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie miasta Lublin działań na rzecz szeroko rozumianego zdrowia, organizowanie wspólnych przedsięwzięć z uczestnictwem zaproszonych do współpracy osób i instytucji ze środowiska lokalnego, jak również stwarza szanse na większą skuteczność podejmowanych działań.

Przynależność do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i możliwość uzyskania Miejskich Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie i  Szkoła Promująca Zdrowie nadawanego przez Prezydenta Miasta Lublin, stanowi formę docenienia na poziomie Miasta wysiłku przedszkoli, szkół i placówek, realizujących długofalowe i systemowe działania, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb, w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Jak również, w związku z wieloetapową realizacja tego programu, zachęca przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących na terenie miasta Lublin, do kontynuacji rozpoczętych działań, prowadzących do otrzymania Wojewódzkiego oraz Krajowego Certyfikatów nadawanego odpowiednio przez Kuratora Oświaty w Lublinie i Ministra Edukacji Narodowej.

W wyniku upowszechnienia idei Programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, organizacji wielu spotkań, warsztatów i szkoleń dotyczących koncepcji, zasad i metod pracy, aktualnie na terenie miasta Lublin 72 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe  znajdując się na różnych etapach realizacji programu, aktywnie podejmuje działania służące tworzeniu Przedszkola i Szkoły Promujących Zdrowie tj. zapewnienia warunki sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności przedszkola i szkoły, w których pracownicy, rodzice, dzieci i młodzież nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je, jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych ludzi.

Do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin przyjmowane są przedszkola, szkoły i placówki, które potrafią wykazać się działaniami prozdrowotnymi podejmowanymi w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Przedszkola i Szkoły Promujących Zdrowie oraz odpowiednio przygotowaną kadrą.

Kryteria przynależności szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i nadawania Miejskich Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie wraz ze wzorami Karty zgłoszenia przedszkola, szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i Wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie lub Szkoła Promująca Zdrowie, dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.

Kontakt do Miejskiego Koordynatora Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

Marta Kowalczyk

Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin

tel. 81 466 39 82; e-mail: marta.kowalczyk@lublin.eu

Projekt Edu Lublin

baner