W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Oświaty i Wychowania

Wydział Oświaty i Wychowania

Dane teleadresowe

Adres: 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39/215
Telefon: 81 466 39 00
Fax: 81 466 39 01
E-mail:

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Kompetencje wydziału

Wydział Oświaty i Wychowania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. prowadzenia spraw dotyczących ustalania sieci publicznych przedszkoli, szkół, granic obwodów publicznych szkół podstawowych, określania terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych oraz innych placówek publicznych;
  2. prowadzenia spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, burs i internatów oraz młodzieżowych domów kultury w zakresie zapewnienia im utrzymania oraz kadrowych i organizacyjnych warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
  3. inicjowania i koordynowania prac związanych z przygotowaniem rozwiązań dotyczących priorytetowych zagadnień polityki edukacyjnej Miasta Lublin;
  4. zatwierdzenia na dany rok szkolny arkuszy organizacyjnych podległych Miastu Lublin przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
  5. prowadzenia spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
  6. umieszczania nieletnich w ośrodkach wychowawczych oraz kierowania uczniów do kształcenia specjalnego;
  7. nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych;
  8. wydawania zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych i udzielania oraz rozliczania dotacji dla tych szkół i placówek;

Wydział Oświaty i Wychowania, w zakresie powierzonym przez Prezydenta sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe Miastu Lublin jednostki organizacyjne realizujące zadania w dziedzinie oświaty i wychowania w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, nie zastrzeżonym przepisami prawa dla innych podmiotów.

Projekt Edu Lublin

baner