W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów
01.10.202008:04

Od 1 października można składać wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

– Stypendiami przyznawanymi z Miejskiego Programu Stypendialnego chcemy wesprzeć wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów, których działalność może przyczynić się do rozwoju Lublina i do rozwoju nauki. Szczególnie cenne są dla naszej społeczności te rozwiązania, które mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

O stypendia mogą ubiegać się studenci ze średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5 oraz doktoranci publikujący teksty naukowe w ciągu ostatnich 2 lat akademickich, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów (określonych zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 30 października w jednym z udostępnionych przez Urząd pojemników na dokumenty w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15 lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego do 31 października na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów określa się na poziomie równym 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie przez Radę Ministrów. Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2020 roku to 1 040 zł, a od 2021 roku – 1 120 zł. Całość stypendium dla studenta wyniesie 9 840 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120. Student ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo być studentem studiów II stopnia.

Z kolei wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów ustala się na poziomie równym 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2020 r. wyniesie 1 300 zł, a w 2021 r. – 1 400 zł. Całość stypendium dla doktoranta wyniesie 12 300 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 30. Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:

  • do końca stycznia za okres od października do grudnia
  • do końca kwietnia za okres od stycznia do marca
  • do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca

Student lub doktorant uczący się równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o jedno stypendium. Dopuszczalne jest ubieganie się o stypendium dwa razy w ciągu toku studiów, jednak każdorazowo wniosek musi zostać poprzedzony 2-letnią działalnością naukową, wpisującą się w regulamin przyznawania stypendium. Program jest skierowany do osób mieszkających na terenie Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje na temat Miejskiego Programu Stypendialnego znajdują się na stronie lublin.eu

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego