W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów
11.10.202113:40

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do osób, których działalność może przyczynić się do rozwoju Lublina i wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli uzyskane efekty mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, przez środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina i są zbieżne z założeniami Strategii Rozwoju Lublina.

O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy w minionym roku akademickim uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50 oraz doktoranci, którzy w ciągu ostatnich 2 latach akademickich opublikowali publikacje naukowe, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium został określony w Uchwale nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, na 31 października, jednak ze względu na fakt, iż dzień ten w tym roku wypada w niedzielę, wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022, można składać do 2 listopada w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39, w godz. 7.30-15.30 lub w tym terminie przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin (o dacie złożenia wniosku przesłanego pocztą decyduje data stempla).

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów określa się na poziomie równym 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie przez Radę Ministrów. Średnia kwota miesięcznego stypendium przyznanego na rok akademicki 2021/2022, wyniesie w 2021 roku 1120 zł, a od 2022 roku będzie wynosić 1204 zł. Łączna kwota stypendium dla studenta wyniesie 10584  zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120. Student ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo być studentem studiów II stopnia.

Z kolei wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów ustala się na poziomie równym 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Średnia kwota miesięcznego stypendium przyznanego na rok akademicki 2021/2022, wyniesie w 2021 roku 1400  zł, a od 2022 roku będzie wynosić 1505 zł. Łączna kwota stypendium dla doktoranta wyniesie 13230 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 30. Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:

  1. do końca stycznia za okres od października do grudnia;
  2. do końca kwietnia za okres od stycznia do marca;
  3. do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

Student lub doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może ubiegać się tylko o jedno stypendium. Dopuszczalne jest ubieganie się o stypendium dwa razy w ciągu toku studiów, jednak każdorazowo wniosek musi zostać poprzedzony 2 letnią działalnością naukową, wpisującą się w regulamin przyznawania stypendium. Program jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Szczegóły znajdują się na stronie lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta.

 

 

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego