W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejskie szkoły czekają na uczniów

Miejskie szkoły czekają na uczniów
30.08.202212:44

O blisko 2 tys. zwiększy się liczba uczniów w miejskich jednostkach oświatowych w nowym roku szkolnym. Od 1 września w 150 szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin naukę rozpocznie ponad 56 tys. uczniów i słuchaczy. Na remonty i inwestycje w oświacie w 2022 roku Miasto Lublin przeznacza ponad 70 mln zł.

– Lubelskie szkoły są przygotowane na nowy rok szkolny i przyjęcie uczniów, także z Ukrainy, którzy w naszych szkołach kontynuują naukę lub podejmą ją po raz pierwszy. Przed nami kolejny wymagający rok w lubelskiej oświacie. Realizację zadań utrudni niekorzystna sytuacja budżetowa, za którą odpowiadają zmiany w podatku PIT, wzrost cen energii i kosztów zatrudnienia oraz, jak co roku, niedoszacowanie subwencji oświatowej. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek w 2021 roku, ze środków własnych Miasto przeznaczyło aż 215 mln zł, a w pierwszym półroczu 2022 roku na pokrycie wydatków, które powinny być finansowane z subwencji, już ponad 125,8 mln zł – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę w 44 szkołach podstawowych pod kątem bezpieczeństwa, porządku i czystości zarówno na terenie szkół, jak i terenach przyległych. Od 1 września w wybranych 11 szkołach podstawowych służbę pełnić będą strażnicy miejscy w celu w zachowania bezpieczeństwa i porządku.

W szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin zatrudnionych jest 6793 nauczycieli, a  liczba ta wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 47 osób. Ponadto, w związku ze zmianami w przepisach konieczne jest zatrudnienie nauczycieli – specjalistów w wymiarze ok. 125 etatów. Chodzi o pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Lubelskie szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze 437 wolnymi miejscami, w tym: 142 w liceach ogólnokształcących, 115 w technikach i 180 w szkołach branżowych I stopnia.

Na chwilę obecną do jednostek prowadzonych przez Miasto Lublin w nowym roku szkolnym zapisano 2031 dzieci i młodzieży będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Wśród nich jest 347 przedszkolaków i 1684 uczniów. Większość podejmie naukę wspólnie z uczniami polskimi. Tak jak w zeszłym roku szkolnym organizowane są także oddziały przygotowawcze w dwóch szkołach podstawowych oraz w dwóch liceach.

Na kształcenie uczniów z Ukrainy Miasto Lublin otrzymuje środki z Funduszu Pomocy. Są one naliczane miesięcznie, po zakończeniu danego miesiąca. Do chwili obecnej Miasto otrzymało ok. 9,6 mln zł za okres od 24 lutego do 31 lipca.

Wsparciu działań związanych z kryzysem ukraińskim w obszarze edukacji służą środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. Ponad 8,3 mln zł przeznaczono m.in. na doposażenie szkół i przedszkoli, działania integracyjne czy kursy języka polskiego i ukraińskiego, które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023. W ramach tych środków UNICEF przekaże również sprzęt komputerowy dla 22 szkół o wartości 1,6 mln zł, sprzęt komputerowy na potrzeby gabinetów pielęgniarskich o wartości blisko 290 tys. zł oraz dwa busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dwa schodołazy i dwa wózki inwalidzkie o wartości 455 tys. zł na potrzeby dowozu dzieci.

Kontynuowana będzie współpraca z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jej efektem jest zatrudnienie 74 nauczycieli z Ukrainy w ramach programu „Cash for Work”. Dwie osoby w roli koordynatorów pracują w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Z funduszy PCPM sfinansowany został również remont 4 klas oraz wyposażenie w dodatkowy sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie. Ponadto Towarzystwo Szkół Polonijnych przekazało środki na wyprawki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 19 tys. zł.

W miejskich obiektach szkolnych zrealizowano zarówno duże zadania inwestycyjne, jak i stałe remonty bieżące. W 2022 roku na remonty i inwestycje w oświacie Miasto przeznacza ponad 70 mln zł. Od 1 września uczniowie I LO skorzystają z nowo wybudowanej sali gimnastycznej i boisk. Łączna wartość inwestycji to ponad 14,1 mln zł. W listopadzie zakończy się rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52. Koszt inwestycji to ponad 22,5 mln. zł. Dobiegają końca również prace związane z dobudową segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, o wartości 14,7 mln zł. We wrześniu zakończy się przebudowa parteru budynku VII Liceum Ogólnokształcącego. Jej koszt wyniesie około 6,5 mln zł. Aktualnie trwa także remont zespołu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7, który kosztował będzie ponad 1,6 mln zł. Prace zakończą się w październiku.

Inwestycje w oświacie realizowane w latach 2021-2022 to m.in. zakończony remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów (16,9 mln zł), modernizacje budynków: Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z bursą. Zakończyła się także budowa budynku szatniowo – szkoleniowego wraz z trybunami mobilnymi przy ul. Magnoliowej 6 i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. W ramach realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego odnowiono boisko piłkarskie w Szkole Podstawowej nr 31, wykonano oświetlenie boisk wraz z monitoringiem w Zespole Szkół Budowlanych i przebudowano plac zabaw wraz z budową schodów i muru oporowego w Przedszkolu Nr 5.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego