W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór wniosków "Najlepsi zostają w Lublinie"

Nabór wniosków "Najlepsi zostają w Lublinie"
06.03.201809:44

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin "Najlepsi zostają w Lublinie" ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w mieście.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 będą przyjmowane w terminie do 31 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39 w Lublinie.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  1. ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;
  2. uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  3. jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
  4. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wynagrodzenie to w 2017 r. wynosiło 2 000 zł, a zatem wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od października do grudnia 2017 r. wynosi 500 zł. Od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie minimalne zostało ustalone na poziomie 2 100 zł, a zatem wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od stycznia do czerwca 2018 r. wynosi 525,00 zł.  Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium dla jednej osoby na rok akademicki 2017/2018 wynosi 4 725 zł.

Stypendia przyznane na rok akademicki 2017/2018 będą wypłacane w dwóch transzach:

  • w kwietniu 2018 r., za okres od października 2017 r. do lutego 2018 r.;
  • w październiku 2018 r., za okres od marca do czerwca 2018 r.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się w zakładce Dla studenta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner