W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nowa Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem

04.09.201713:23

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest filarem Miasta Lublin. Miasto Lublin zapewnia możliwość edukacji dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na każdym etapie kształcenia. Począwszy od prowadzonych w placówkach lubelskich zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkolnictwo ponadgimnazjalne. Bogata oferta szkół i placówek jest dostosowana do różnego typu niepełnosprawności. O wyborze szkoły decyduje rodzic.

Od 1 września 2017 r. w Lublinie funkcjonuje nowa jednostka tj. Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie z siedzibą przy ul.Kurantowa 5, w której rozpoczęło naukę  – 32 uczniów z ww. niepełnosprawnościami.
  
Szkolnictwo specjalne w Lublinie
Miasto Lublin zapewnia możliwość edukacji dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na każdym etapie kształcenia. Począwszy od prowadzonych w placówkach lubelskich zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkolnictwo ponadgimnazjalne. Bogata oferta szkół i placówek jest dostosowana do różnego typu niepełnosprawności.
Miasto Lublin prowadzi:

 • 1 przedszkole specjalne,
 • 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

oraz samodzielną Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 prowadzącą także klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 20 wraz z przypisaną jej Szkołą Filialną dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera przy ul.Kurantowej 5.

Do przedszkola specjalnego oraz szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Lublin w nowym roku szkolnym uczęszczać będzie łącznie 995 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Szczegółowa struktura szkolnictwa specjalnego przedstawia się następująco:

 1. Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30 – 45 dzieci znacznie i umiarkowanie upośledzonych
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka, ul. Bronowicka 21 – 225 uczniów, w tym:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 – 132 uczniów
  • Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, ul. Kurantowa 5 – 32 uczniów
  • klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 20 – 61  uczniów
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Al. Spółdzielczości Pracy 65 - 237 uczniów / 90 wychowanków, w tym:
  • Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 Specjalnej dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej – 157 uczniów
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym – 80 uczniów
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Głuska 5 - 179 uczniów / 17 wychowanków, w tym:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym – 145 uczniów
  • Gimnazjum Specjalne nr 21 – 34  uczniów
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej –  ul. Hirszfelda 6; ul. Wyścigowa 31-  204 uczniów / 63 wychowanków, w tym:
  • Oddział przedszkolny – 15 dzieci
  • Szkoła Podstawowa nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących – 61 uczniów
  • Gimnazjum Specjalne nr 22 – 26 uczniów
  • XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla  Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 18 uczniów
  • Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 36 uczniów
  • Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2 prowadząca klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 34 uczniów
  • Szkoła Policealna Specjalna nr 11  dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi – 14 uczniów
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II – 105 uczniów / 63 wychowanków
  • oddział przedszkolny – 9 dzieci
  • Szkoła Podstawowa nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących – 28 uczniów
  • Gimnazjum Specjalne nr 23 – 8 uczniów
  • Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących – 60 uczniów

Szkolnictwo zawodowe specjalne przedstawia bogatą ofertę kształcenia w różnorodnych zawodach:

 •  zasadnicza szkoła zawodowa – cukiernik, piekarz, kucharz, ogrodnik, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, introligator,
 •  technikum – technik informatyk, technik turystyki wiejskiej, technik masażysta,
 •  szkoła policealna – technik informatyk, technik archiwista.

Ponadto Miasto Lublin prowadzi oddziały integracyjne w 13 jednostkach, tj. w:

 •  5 przedszkolach (P12, P 36, P39, P40 i P70) – 21 oddziałów, 77 dzieci niepełnosprawnych,
 •  5 szkołach podstawowych (SP 14, SP 28, SP 32, SP 43, SP 51) - 33 oddziały, 130 uczniów niepełnosprawnych,
 •  2 gimnazjach (G11, G15) - 12 oddziałów, 58 uczniów niepełnosprawnych,
 •  1 liceum ogólnokształcącym (XVO LO w ZS1) - 3 oddziały, 9 uczniów niepełnosprawnych.