W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych

Nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych
30.01.202008:14

Na mocy uchwały nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin wprowadzone  zostały nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, ustalono listę dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 • Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:
 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 2. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 3. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  1. oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.,
  2. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 4. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 5. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 6. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.
 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów:
 1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła;
 2. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o realizacji przez kandydata rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole;
 3. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wskazaniu Lublina jako miejsce zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie;
 4. oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Lublin;
 5. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły;
 6. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły.

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej – przeczytaj uchwałę.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego