W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta edukacyjna szkół zawodowych na rok szkolny 2020/2021

Oferta edukacyjna szkół zawodowych na rok szkolny 2020/2021
10.04.202012:42

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez miasto Lublin oferują łącznie:

 • 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach,
 • 1952 miejsca w 61 oddziałach 15 techników, kształcących w 36 zawodach, 
 • 128 miejsc w 4 oddziałach 3 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 3 zawodach, w tym w trybie stacjonarnym 3 oddziały 2 szkól w 2 zawodach, w trybie zaocznym 1 oddział 1 szkoły w 1 zawodzie,
 • 238 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół policealnych, kształcących w trybie zaocznym w 5 zawodach.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie :

 • 92 miejsca w 7 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 8 zawodach,
 • 24 miejsca w 3 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 3 zawodach, 
 • 10 miejsc w 2 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 1 zawodzie,
 • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

I. Szkoły ogólnodostępne dla młodzieży

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 • Technikum Mechaniczne
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • ogrodnik

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego

 • Technikum Budowlano-Geodezyjne
  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik renowacji elementów architektury
 • Technikum Terenów Zieleni
  • technik architektury krajobrazu
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Technikum Budowlane
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik inżynierii sanitarnej
 • Technikum Drzewne
  • technik technologii drewna
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • dekarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • elektryk
  • stolarz

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

 • Technikum Chemiczne
  • technik analityk
  • technik technologii chemicznej
  • technik optyk
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
  • technik technologii żywności
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia
  • cukiernik
  • piekarz

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów

 • Technikum Ekonomiczne
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa

Zespół Szkół Elektronicznych

 • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
  • technik elektronik
  • technik teleinformatyk
  • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

 • Technikum Energetyczno-Informatyczne
  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia
  • elektryk

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego

 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe
  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik informatyk
  • technik handlowiec
  • technik reklamy

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa
 • Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia
  • kucharz

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta

 • Technikum Usługowo-Gospodarcze
  • technik usług fryzjerskich
  • technik przemysłu mody
  • technik fotografii i multimediów
 • Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1
  • fryzjer
  • fotograf

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

 • Technikum Samochodowe
  • technik pojazdów samochodowych
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki

 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne
  • technik transportu kolejowego
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik spedytor

 

II Szkoły specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej
  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz
  • ogrodnik
  • stolarz
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • tapicer
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

 • Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
  • technik informatyk
  • technik masażysta
 • Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2
  • kucharz
  • ogrodnik
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II

 • Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
  • technik turystyki na obszarach wiejskich

 

III Branżowe szkoły II stopnia (szkoły ogólnodostępne)

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie (IX 2020) – tryb zaoczny

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

 • Branżowa Szkoła Spożywcza II stopnia
  • technik technologii żywności (IX 2020 i II 2021) – tryb stacjonarny

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

 • Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia
  • technik pojazdów samochodowych (IX 2020) – tryb stacjonarny

 

IV Szkoły policealne

1. Szkoły ogólnodostępne
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2

 • Szkoła Policealna nr 13                                                               
  • technik archiwista (IX 2020 i II 2021) – tryb zaoczny
  • opiekun osoby starszej (IX 2021) – tryb zaoczny
  • technik administracji (IX 2020 i II 2021) – tryb zaoczny
  • technik usług pocztowych i finansowych (IX 2020) – tryb zaoczny

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta

 • Szkoła Policealna nr 10
  • technik usług kosmetycznych (IX 2020) – tryb zaoczny

2. Szkoła specjalna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

 • Szkoła Policealna Specjalna nr 11
  • technik archiwista   – tryb dzienny

 

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner