W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
08.05.202014:00

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym 11 maja 2020 r. kandydaci nie będą mieli możliwości logowania się na swoje konta i wyboru preferencji.  Zachęcamy do zapoznania się z dostępną w systemie elektronicznym ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych - zapoznaj się z ofertą.


Przypominamy, iż w bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów będą dostępne na stronach poszczególnych szkół po opublikowaniu harmonogramu rekrutacji przez Ministra Edukacji Narodowej.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

  • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
  • w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż gmina Lublin).

O terminach i możliwościach przeprowadzania badań przydatności do zawodu będziemy informować Państwa po ogłoszeniu wyżej wspomnianego terminu, wzór skierowania zostanie przesłany do szkół przez WOMP oraz WOiW UM Lublin.

 W związku cytowanym powyżej Rozporządzeniem MEN (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) nie obowiązują terminy ustalone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r.

Projekt Edu Lublin