W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli od 15 maja

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli od 15 maja
11.05.202311:51

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się w poniedziałek (15 maja). Wolne miejsca czekają na przedszkolaków łącznie w blisko 60 placówkach.

– Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte w I turze rekrutacji do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, mają teraz okazję wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej. Przypominam, że to postępowanie będzie trwało do 19 maja, a wnioski o przyjęcie można składać w wielu placówkach, w tym dysponujących miejscami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Na złożenie wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice mają czas od 15 maja (od godz. 8.00) do 19 maja (do godz. 15.00). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowana będzie 12 czerwca o godz. 12.00. Następnym etapem będzie potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 12 czerwca (od godz. 12.00) do 16 czerwca (do godz. 15.00).

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców i prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Lublina. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Miasto. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Są to:

 • pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
 • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
 • rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Natomiast osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie po wydrukowaniu, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału.

Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy tam wybrać punkt Nabór do przedszkoli. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Przedszkola, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Przedszkole nr 2, ul. Lawinowa 7
 • Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Niecała 1
 • Przedszkole nr 5, ul. Spokojna 13
 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Sieroca 13
 • Przedszkole nr 12, pl. Bychawski 4
 • Przedszkole nr 13, ul. Okrzei 9
 • Przedszkole nr 15, ul. Boh. Monte Cassino 7
 • Przedszkole nr 25, ul. Al. Warszawska 37a
 • Przedszkole nr 28, ul. Krucza 6
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. K. Wallenroda 4
 • Przedszkole Integracyjne nr 39, ul. Balladyny 14
 • Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, ul. Gospodarcza 19
 • Przedszkole nr 42, ul. Przyjaźni 3
 • Przedszkole nr 43, ul. Skautów 11a
 • Przedszkole nr 44, ul. Maszynowa 1
 • Przedszkole nr 46, ul. Pana Wołodyjowskiego 1
 • Przedszkole nr 47, ul. Mieszka I 3
 • Przedszkole nr 50, ul. Podzamcze 7a
 • Przedszkole nr 52, ul. J. Kustronia 10
 • Przedszkole nr 54, ul. Lwowska 34
 • Przedszkole nr 56, ul. Kurantowa 3
 • Przedszkole nr 57, ul. I. Rzeckiego 12
 • Przedszkole nr 58, ul. Radzyńska 16
 • Przedszkole nr 65, ul. M. Langiewicza 3a
 • Przedszkole nr 69, ul. Dziewanny 19
 • Przedszkole nr 73, ul. Uśmiechu 5
 • Przedszkole nr 74, ul. Snopkowska 3/5
 • Przedszkole nr 76, ul. I.J. Paderewskiego 12
 • Przedszkole nr 77, ul. Radości 8
 • Przedszkole nr 79, ul. Gościnna 19
 • Przedszkole nr 81, ul. Wyżynna 10
 • Przedszkole nr 84, ul. Z. Augusta 17 (grupa 5-godzinna, bez wyżywienia)
 • Zespół Przedszkolny nr 1, w skład którego wchodzą: Przedszkole nr 53, ul. Zachodnia 7; Przedszkole nr 67, ul. Nadbystrzycka 42 a
 • Zespół Przedszkolny nr 2, ul. Farbiarska 8
 • Przedszkole nr 89 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (ul. Dożynkowa i ul. Tumidajskiego)
 • Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan”, ul. Młodej Polski 14 (w roku szkolnym 2023/24 funkcjonujące na zasadach przedszkola publicznego)

Przedszkola, które dysponują miejscami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorące udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, ul. K. Wallenroda 4
 • Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70, ul. Smyczkowa 2 (5-6 l.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego, ul. Kunickiego 116
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego, ul. Balladyny 22
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Plażowa 9
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. J. Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego 26
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. B. Prusa w ZSO nr 5, ul. I. Rzeckiego 10
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Podzamcze 9
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Montessori, ul. Kresowa 1
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, ul. Radości 13
 • Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Nałkowskich 110
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. K. Makuszyńskiego, ul. I. Kosmowskiej 3
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Rycerska 9
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego, ul. J. Śliwińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Biedronki 13
 • Szkoła Podstawowa nr 47 im. J. I. Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1
 • Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jana Kasprowicza 112

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które dysponują miejscami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, biorące udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2

Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w I turze rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.


 

Projekt Edu Lublin

baner