W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskich

Uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskich
31.08.202212:02

30 sierpnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie podczas uroczystego spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Mariusz Banach wręczył powierzenia stanowiska nowym dyrektora szkół wyłonionym w drodze konkursu.

 1. Pani Bożenie Pietrosińskiej – dyrektorowi Przedszkola nr 5 w Lublinie;
 2. Pani Dorocie Karczmarczuk – dyrektorowi Przedszkola nr 19 w Lublinie;
 3. Pani Małgorzacie Feldman-Zimie – dyrektorowi Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie;
 4. Pani Teresie Kachniarz – dyrektorowi Przedszkola nr 50 w Lublinie;
 5. Pani Dorocie Majewskiej – dyrektorowi Przedszkola nr 59 w Lublinie;
 6. Pani Annie Baranowskiej – dyrektorowi Przedszkola nr 66 w Lublinie;
 7. Pani Teresie Rycerz-Rękas – dyrektorowi Przedszkola nr 69 w Lublinie;
 8. Pani Joannie Kapicy –dyrektorowi Przedszkola nr 75 w Lublinie;
 9. Pani Jolancie Maksymiuk-Jankiewicz – dyrektorowi Przedszkola nr 77 w Lublinie;
 10. Pani Annie Tarcha – dyrektorowi Przedszkola nr 81 w Lublinie;
 11. Pani Dorocie Iwanickiej-Przybysz – dyrektorowi VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie;
 12. Panu Marianowi Klimczakowi – dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 13. Pani Grażynie Kubuj-Bełz- dyrektorowi Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
 14. Panu Michałowi Tarnowskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie;
 15. Pani Alicji Rogowskiej – dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie;
 16. Pani Ewie Ziarek – dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie;
 17. Pani Teresie Karkoszce – dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie;
 18. Pani Dorocie Pawlak – pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 64 w Lublinie.

Za szczególne zasługi na rzecz lubelskiej oświaty Prezydent Miasta Lublin wręczył:

 • Pani Małgorzacie Markowskiej – dyrektorowi VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie – Medal Unii Lubelskiej;
 • Pani Monice Wronie - dyrektorowi XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie – Medal Prezydenta Miasta Lublin.

Obie Panie z dniem 31 sierpnia 2022 r. przeszły na emeryturę.

Z dniem 31 sierpnia 2022 r. 46 osobom upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. Dziewięć osób zdecydowało się na rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę, 1 osoba pozostaje na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 do dnia 22 sierpnia 2022 r. przeprowadzono 56 konkursów, w tym:

 • w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola - 36 konkursów;
 • w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły - 15 konkursów;
 • w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki - 5 konkursów.

W przypadku Przedszkola nr 64 w Lublinie została wdrożona procedura wynikająca z art. 58a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 64 – dotychczasowemu dyrektorowi powierzono pełnienie obowiązków dyrektora do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W dniu 29 czerwca br. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pan Mariusz Banach wręczył powierzenia 28 osobom wyłonionym w drodze konkursu na stanowisko dyrektora przedszkoli, szkół i placówek. Ponadto w imieniu Prezydenta Miasta Lublin podziękował i uhonorował Medalem Unii Lubelskiej, Prezydenta Miasta Lublin i odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta Lublin” 8 dyrektorów przedszkoli i szkół, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Projekt Edu Lublin

baner