W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Za nami pierwszy etap konsultacji o zrównoważonej mobilności miejskiej

Za nami pierwszy etap konsultacji o zrównoważonej mobilności miejskiej
07.12.202012:15

Blisko 50 opinii i wniosków nadesłanych drogą elektroniczną oraz przekazanych podczas spotkań konsultacyjnych online – to efekty pierwszego etapu konsultacji społecznych na temat szeroko rozumianej mobilności miejskiej. Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin na lata 2022-2026 oraz Strategia Mobilności Miejskiej to dokumenty, które powstają przy współudziale mieszkańców. Kolejny etap konsultacji zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

–  Zakończona pierwsza część kilkuetapowych konsultacji społecznych była wstępem do prac nad nowymi projektami dokumentów. Dziękuję wszystkim za przekazane opinie i konstruktywną dyskusję, w niełatwym temacie. Zależy nam na tym, by ruch w mieście odbywał się płynnie, bez zakłóceń, umożliwiając wszystkim użytkownikom dróg sprawne dotarcie do celu. Zrównoważona mobilność oznacza, że wykorzystujemy do przemieszczania się różne formy transportu, stąd opracowywane przez Miasto dokumenty będą obejmowały całość działań w celu poprawy warunków przemieszczania się po Lublinie, niezależnie od wybieranego środka transportu – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach pierwszego etapu konsultacji odbyły się dwa spotkania w formule online (28 października i 10 listopada), podczas których pod dyskusję poddano robocze formy dokumentów. Spośród zgłaszanych postulatów najczęściej powtarzanymi były te dotyczące bezpieczeństwa pieszych, poprawy i rozbudowy ścieżek rowerowych, stworzenia obwodnic rowerowych, zagospodarowania dolin rzecznych i suchych dolin oraz dostosowania dróg wraz z sygnalizacją świetlną dla osób z niepełnosprawnościami. 

Drugi etap konsultacji zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku. Wówczas zostaną udostępnione wszystkie materiały opracowane przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. W planach, o ile pozwoli na to sytuacja, poza spotkaniami, jakie miały miejsce do tej pory, przewidziane są również warsztaty. Mają one na celu zaktywizowanie różnych grup odbiorców, którzy do tej pory nie wypowiadali się w tematach związanych z mobilnością. Opracowanie obu dokumentów prowadzone jest przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu potencjału partycypacji społecznej. Przez cały okres konsultacji mieszkańcy będą mieli możliwość recenzowania publikowanych wyników kolejnych etapów prac. W ramach wypracowanego wspólnie z mieszkańcami kompromisu powstaną ostateczne kształty dokumentów.

Osoby zainteresowane tematyką, cały czas mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie, które wyznaczą kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności dla Lublina. Propozycje należy kierować drogą elektroniczną na adres: planmobilnosci@lublin.eu.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan) na lata 2022-2026 to dokument o charakterze strategicznym, będący kompleksową oceną możliwie wielu aspektów mających wpływ na kwestie rozwoju zrównoważonej mobilności Miasta. Głównym celem opracowania dokumentu jest określenie działań zmierzających do zwiększenia dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie różnymi środkami transportu. Duży nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej, a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. SUMP będzie zawierał nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także konkretne cele i działania, które będą podejmowane na terenie Lublina na rzecz wszechstronnego i równomiernego rozwoju wszystkich środków transportu, a tym samym zrównoważonego zarządzania mobilnością miejską. 

Z kolei dokumentem zawierającym dotychczasowe strategie i standardy, zwłaszcza w kwestii ruchu pieszego i rowerowego, będzie Strategia Mobilności Miejskiej. Dokument zostanie rozszerzony o inne kluczowe kwestie związane ze strategią rozwoju i polityką pieszo-rowerową. W opracowaniu zawarte będą także aspekty związane z mikromobilnością oraz podstawy projektowania uniwersalnego i standardów parkingowych. W ramach Strategii Mobilności Miejskiej opracowane zostaną również spójne standardy techniczne dla całej infrastruktury pieszej, rowerowej, parkingowej wraz z zasadami stosowania elementów wyposażenia pasów drogowych, w kontekście także ograniczeń parkowania pojazdów czy urządzeń obsługujących ruch rowerowy.

Wszelkie informacje o kolejnych etapach konsultacji oraz postępach prac nad tworzeniem dokumentów, jak również raport z przeprowadzonego pierwszego etapu konsultacji, zamieszczone zostaną na stronie lublin.eu.