W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie stypendiów za wyniki sportowe

Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie stypendiów za wyniki sportowe
13.12.201711:26

Zakończyły się konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie stypendiów za wyniki sportowe. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały, które miały służyć wypracowaniu optymalnej treści uchwały, której projekt zostanie złożony Radzie Miasta Lublin. W załaczeniu publikujemy wykaz uwag wraz z odpowiedziami udzielonymi przez autorów projektu dokumentu.
 

W konsultacjach wzięło aktywny udział 14 osób, w tym 8 reprezentujących kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe, Rada Sportu oraz Rada Działalności Pozytku Publicznego. Dwie uwagi wpłyneły w formie elektronicznej, natomiast 1 została zgłoszona podczas protokołowanego spotkania. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem skierowany został przez Biuro Partycypacji Społecznej do Rady Działalności Pozytku Publicznego, która zgłosiła swoje opienie.
 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 6 listopada - 27 listopada 2017 r. W tym okresie można było składać uwagi i wnioski do projektu uchwały, odbyło się protokołowane spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podczas oraz poproszono o wyrażenie opinii członków Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Wydział Sportu i Turystyki we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej. Wydział Sportu i Turystyki odpowiadał za organizację procesu konsultacji oraz stronę merytoryczną. Pod względem prawnym projekt został uzgodniony z Biurem Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Lublin.
 

Akcja informacyjna

W celu zapewnienia dostępności do projektu uchwały oraz możliwości składania do niej uwag i wniosków umieszczono informacje o projekcie dokumentu na stronie internetowej Miasta Lublin w modułach: Sport i Konsultacje społeczne. Projekt wraz z informacją umieszczono także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Filaretów 44. Projekt uchwały stypendialnej przekazano również członkom Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Lublin, będącej zespołem o charakterze opiniodawczo - doradczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Biorąc pod uwagę przedmiot konsultacji, który dotyczył ograniczonego kręgu osób zainteresowanych, zastosowane rozwiązania informacyjne przyjęte w przeprowadzonych konsultacji społecznej należy uznać za wystarczające. Różnorodne formy konsultacji społecznych pozwoliły włączyć różne grupy interesu w przygotowanie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe i umożliwiły im realny wpływ na ostateczną wersję tego aktu prawa miejscowego.

Formy konsultacji

Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania opinii i wniosków. Wnioski i opinie należało przesłać w formie elektronicznej na adres: sport@lublin.eu oraz w formie protokołowanego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbyło się w dniu 7 listopada 2017 r., o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Hali Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8. Projekt uchwały został przedstawiony również członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego drogą elektroniczną 9 listopada 2017 r.

Wykaz nadesłanych uwag wraz z odpowiedziami autorów projektu dokumentu:

Pliki do pobrania