W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rusza kolejna edycja Zielonego Budżetu

Rusza kolejna edycja Zielonego Budżetu
12.10.201709:45

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie Zielonego Budżetu. Już jego pierwsza edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zgłosili oni 107 projektów poświęconych zieleni zarówno w Śródmieściu jak i w poszczególnych dzielnicach na kwotę blisko 16 mln zł. Po ocenie ekspertów do realizacji trafiły 24 najbardziej nowatorskie, najciekawsze lub społecznie najbardziej potrzebne projekty.

Pomysł do Zielonego Budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec Lublina, organizacja pozarządowa czy Rada Dzielnicy. Projekty, podobnie jak w roku ubiegłym, przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej. Formularz należy wypełnić na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu

- Z dumą przyglądałem się zainteresowaniu mieszkańców pierwszą edycją programu i jakości zgłaszanych projektów. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że chętnie włączają się w budowanie swojego miasta, a zrealizowane projekty, w których wyłonieniu pomogli nam eksperci, są prawdziwą wizytówką miasta obywatelskiego. - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Realizację Zielonego Budżetu, podobnie jak w pierwszej edycji, będzie nadzorował Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin. Zgłaszane projekty w pierwszej kolejności będą sprawdzane pod kątem formalnym, tj. własność gruntów, stan prawny nieruchomości, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, układ infrastruktury podziemnej i nadziemnej, planowane inwestycje, zgodność z przepisami prawa oraz możliwość realizacji w ciągu jednego roku.

W kolejnym etapie, zostaną ocenione pod względem merytorycznym. W tym celu został powołany Zespół Ekspertów w skład którego wchodzą przedstawiciele Biura Partycypacji Społecznej, Miejskiego Architekta Zieleni oraz eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:

 • Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Wydział Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna,
 • Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu,
 • Margot Dudkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
 • Bartłomiej Kwiatkowski - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
 • Marcin Skrzypek – inicjator i animator, Forum Kultury Przestrzeni, Członek Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin,
 • Szymon Pietrasiewicz – animator społeczny, pracownik i współpracownik instytucji kultury,
 • Jan Kamiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni.

Tak jak w ubiegłym roku, w wyborze zwycięskich projektów zespól ekspertów będzie brał pod uwagę:

 • udział zieleni rozumiany jako powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na terenach, które dotychczas takimi nie były. Tu ważna będzie także renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne;
 • kontekst otoczenia rozumiany jako odległość od najbliższego terenu zieleni, nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją, a w przypadku zieleni przydrożnej stworzenie nowych powierzchni biologicznie czynnych, wzbogacenie istniejącej zieleni w kompozycje wielowarstwowe, poprawa wizerunku miejsca;
 • innowacyjność i pomysłowość rozumianą jako sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji, bądź dekoracji ulic (zieleń przydrożna), walory kompozycyjne;
 • funkcjonalność rozumianą jako zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach;
 • liczba projektów zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • ochrona zieleni istniejącej
 • nasadzenia przyuliczne
 • skwery
 • rabaty
 • meble miejskie (w tym parklety)
 • dokumentacja projektowa
 • inne.

Forma i wzór zgłoszenia wniosków nie ulega zmianie. Można zgłaszać zarówno gotowe projekty, jak i pomysły w formie opisowej. Im więcej szczegółów zawartych w opisie projektu (nr działki, adres) tym łatwiejsza jest jego ocena formalna.

Podsumowanie I edycji Zielonego Budżetu znajduje się tutaj.

 

ogolny plakat zb2018

Pliki do pobrania