W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Kryteria oceny projektów

Wnioski kierowane do realizacji w ramach Zielonego Budżetu winny mieć postać szczegółowych koncepcji bądź gotowych projektów wykonawczych.

I Etap

Weryfikacja dokonywana jest przez Panel Ekspertów z Urzędu Miasta poprzez sprawdzenie:

 • stanu prawnego nieruchomości,
 • własności gruntów,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bądź zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • planowanych inwestycji bądź remontów,
 • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • możliwość realizacji w jednym roku

II Etap

Weryfikacja dokonywana jest przez Panel Ekspertów wg proponowanych kierunków oceny:

 1. Udział zieleni – powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na terenach, które dotychczas takimi nie były, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne.
 2. Kontekst otoczenia – odległość od najbliższego terenu zieleni, nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją, zieleń przydrożna: stworzenie nowych powierzchni biologicznie czynnych,wzbogacenie istniejącej zieleni w kompozycje wielowarstwowe,poprawa wizerunku miejsca.
 3. Innowacyjność – pomysłowość – sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji, bądź dekoracji ulic (zieleń przydrożna), walory kompozycyjne.
 4. Funkcjonalność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach.
 5. Liczba projektów zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin.