W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

VII Edycja 2024 Naturalnie, w mieście!

VII Edycja 2024 Naturalnie, w mieście!

Zielony Budżet - siódma edycja

VII edycja Zielonego Budżetu dotyczy obszarów miejskich, które powstały naturalnie i posiadają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe, środowiskowe i estetyczne. Zakres tegorocznej edycji obejmuje również tereny, będące stanowiskiem dla specyficznych, dziko rosnących roślin i/lub siedliskiem zwierząt, zasługujących na uwagę i ochronę lub mogące służyć celom edukacyjnym oraz badawczym.

W ramach zgłaszanych projektów zakres ingerencji w naturalną przestrzeń zieloną musi być ograniczona i wyważona. Zakłada się takie działania jak: obkaszanie ścieżek, przedeptów; udostępnienie, wydzielenie miejsc do odpoczynku z naturalnych materiałów lub wykorzystanie tego typu elementów już istniejących w danej przestrzeni; pozostawianie  bezpiecznych dla roślin i zwierząt stref, z których nie można korzystać; artystyczne instalacje lub rzeźby, wpisujące się w krajobraz; domki dla zwierząt i owadów. Do tego również działania edukacyjne np. organizowanie pogadanek, spacerów czy warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej oraz ustawienie tablic informacyjnych, oznaczeń, na temat miejsca i jego dzikiej przyrody. Założeniem tegorocznej edycji Zielonego Budżetu jest także ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez zakwalifikowanie jako użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy (w zależności od miejsca i jego cech) oraz w miarę możliwości oznaczanie miejsc w opisach i projektach miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki tym działaniom powstanie sieć miejsc, których „dzikość” nie jest wynikiem zaniedbania, lecz uzasadnionym, świadomie utworzonym i eksponowanym walorem środowiska przyrodniczego w mieście. Poza rekreacyjną będą one pełnić funkcję edukacyjną – służyć obserwacji przyrody. Będzie można w nich organizować mikrowyprawy i zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli, propagując nowoczesną edukację ekologiczną.