W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
ZB krok po kroku

Zielony Budżet 2022

Nabór wniosków

Zapraszamy do składania wniosków online od 20 października do 7 listopada 2021. W formularzu należy wskazać lokalizację (zaznaczyć działkę na mapie) i dołączyć opis proponowanego Miejsca dla Ciebie. Warto przedstawić jego przyszłych użytkowników oraz ich potrzeby dotyczące odpoczynku wśród zieleni. Jeśli to możliwe wskazać powiązanie miejsca np. z historią Lublina, patronem ulicy, etc. Należy podpisać autora/autorów wniosku i ewentualnie załączyć inspirację, rysunki, pomysły, itp.

Ocena formalna

Zespół zadaniowy ds. Zielonego Budżetu w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej i przedstawiciele innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin (Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Planowania, Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie) oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji MDC. Weryfikowane będą następujące dane:

  • MPZP (bądź zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
  • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,
  • planowane inwestycje bądź remonty,
  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

Ocena merytoryczna

Wnioski, które przejdą pozytywną ocenę formalną zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze, według wstępnie określonych kryteriów takich jak:

  • Dostępność i kontekst otoczenia - brak w promieniu ok. 5-7 min pieszo (ok. 300 - 500m) innego terenu zieleni urządzonej (parku, skweru, mini-skweru, wąwozu etc), nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją.
  • Funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji.
  • Udział zieleni – powstanie zupełnie nowych terenów zieleni, szczególnie na terenach, które dotychczas takimi nie były, renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne.
  • Liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin