W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
ZB krok po kroku

Zielony Budżet 2023

Składanie wniosków online od 30 listopada do 14 grudnia 2022.

W formularzu należy podać:

 • lokalizację (zaznaczyć działkę na mapie),
 • opis proponowanych zmian i udogodnień oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce warto poddać renowacji,
 • autor/autorzy wniosku mają możliwość załączyć ewentualne inspiracje, rysunki, pomysły, itp.

Ocena formalna

15 grudnia 2022 –16 stycznia 2023

Zespół Zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej i przedstawiciele innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości realizacji Skwerów od nowa. Weryfikowane będą następujące dane:

 • MPZP (bądź zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • planowane inwestycje bądź remonty,
 • własności działek,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Po ocenie formalnej, w terminie 23-30 stycznia 2023 r., autorzy projektów, będą mieli możliwość odwołania się od wyników oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

31 stycznia - 28 luty 2023

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże do realizacji najciekawsze, według wstępnie określonych kryteriów takich jak:

 • Dostępność i kontekst otoczenia - nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją.
 • Funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspakajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji.
 • Udział zieleni – stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne.
 • Liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta Lublin

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy na początku marca 2023 roku.