W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Procedura "Niebieskie Karty"

Procedura „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” uregulowane zostały szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870), wydanym na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606).

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11-11d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606), w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Do tej kategorii osób zaliczają się w szczególności:

  • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
  • funkcjonariusz Policji,
  • żołnierz Żandarmerii Wojskowej w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową,
  • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
  • asystent rodziny,
  • nauczyciel będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego,
  • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,
  • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • a także pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia lub organizacji pozarządowych.

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

Interwencje podejmowane na podstawie procedury "Niebieskie Karty" nie wymagają zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Do pobrania