W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aplikacja Turystyczny Lublin

Aplikacja Turystyczny Lublin powstała z myślą o zapewnieniu profesjonalnej obsługi turystów w związku z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Jest to całkowicie darmowe narzędzie, które przyda się zarówno osobom odwiedzającym Lublin, jak i mieszkańcom.

Aplikacja daje możliwość wyboru miejsca z poszczególnych kategorii, przeglądania polecanych tras zwiedzania oraz dodawania ciekawych miejsc i wydarzeń do swojego podręcznego przewodnika dzięki usłudze planera.

Deklaracja dostępności Aplikacji Turystyczny Lublin

Urząd Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Aplikacji Turystyczny Lublin: Aplikacja Turystyczny Lublin dla systemów IOS, Aplikacja Turystyczny Lublin na systemu Android.

Data publikacji aplikacji: 2017-02-07

Data ostatniej aktualizacji aplikacji: 2018-09-06

Aplikacja nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-30 (ostatnia aktualizacja 2021-02-10)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji prosimy o kontakt z Biurem Rozwoju Turystyki (Agnieszka Król), turystyka@lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  81 466 3850. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biuro Rozwoju Turystyki powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biuro Rozwoju Turystyki niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Biuro Rozwoju Turystyki może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biuro Rozwoju Turystyki odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Biura Rozwoju Turystyki (ul. Filaretów 44, 20-109 Lublin):

Dojazd własnym pojazdem. Przy budynku znajduje się parking płatny. Wjazd zlokalizowany jest od strony ul. Kazimierza Wielkiego. Na parkingu znajdują się wydzielone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd transportem publicznym. W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki: przy ul. Filaretów oraz przy ul. Zana. Z przystanków trzeba pokonać kilkaset metrów do samego budynku.

Biuro Rozwoju Turystyki znajduje się na parterze budynku przy ul. Filaretów 44 w pokojach: 108, 110, 111, 111A.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Filaretów. Przed wejściem znajdują się schody i dwie pochylnie drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe. Dostęp z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych możliwy jest po pochylniach. Wyższe kondygnacje niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnej, nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Wejście do sali Obsługi Mieszkańców z korytarza wyposażone jest w przesuwne drzwi automatyczne.