W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Badania

Barometr turystyczny – co to za narzędzie?

Referat ds. Turystyki Urzędu Miasta Lublin koordynuje projekt badawczy, którego celem jest zintegrowany system monitoringu zjawisk turystycznych w Lublinie.

Kim są turyści odwiedzający nasze Miasto? Skąd przyjeżdżają i jak długo pozostają w Lublinie? Ilu ich jest? Postanowiliśmy zdobyć wiedzę na ten temat przeprowadzając profesjonalne badanie ruchu turystycznego. Dlatego uruchamiamy Barometr Turystyczny.

Istotą Barometru jest systematyczne gromadzenie danych, pochodzących od różnorodnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie lubelskiego produktu turystycznego, które w efekcie pozwolą uzyskać wiarygodną informację o stanie turystyki w mieście. Pomogą nam w tym przewodnicy turystyczni, pracownicy obiektów noclegowych i biur turystycznych.

Główne cele badawcze projektu:

-A-

Badanie Desk Research mające na celu oszacowanie liczby turystów odwiedzających Lublin. Termin „turysta” rozumiany jest zgodnie z definicją GUS, jako: odwiedzający, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystali z zakwaterowania w odwiedzanym miejscu. Przedmiot analizy: dane za 12 miesięcy wstecz, począwszy od ostatniego okresu sprawozdawczego przed opracowaniem raportu z badania (dla celów analizy porównawczej oraz określenia kierunku trendu rozwoju ruchu turystycznego w Lublinie, badaniem objęte zostaną dane archiwalne za lata 2012-2015).

-B-

Monitoring obiektów noclegowych mający na celu określenie ilości i struktury demograficzno-geograficznej turystów korzystających z noclegów w Lublinie.

Okres realizacji monitoringu: 6 fal (pomiarów) realizowanych raz w miesiącu w okresie od 01.07 – 10.12.2016 r. Skala badania: kategoryzowane obiekty noclegowe w Lublinie (zgodnie z listą CWOH Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz inne obiekty noclegowe (ewidencja tzw. innych obiektów Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin).

-C-

Badania PAPI (bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy) przewodników turystycznych i biur turystycznych mające na celu określenie charakterystyki obsłużonych grup zorganizowanych. Okres realizacji badania: 6 fal (pomiarów) realizowanych raz w miesiącu w okresie od 01.07 – 10.12.2016 r. Wielkość próby: N=40 na każdą falę (pomiar).

Liczymy na udział w projekcie osób zaangażowanych w tworzenie produktu turystycznego i popularyzację idei badań w środowisku.

Za przygotowanie koncepcji i realizację badań w 2019 roku odpowiada Biostat Sp. z o.o.

Biostat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
KRS 0000351860
https://www.biostat.com.pl/

Do pobrania