W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

2. Sesja Rady Miasta Lublin IX kadencji - 23 maja (czwartek)

2. Sesja Rady Miasta Lublin IX kadencji - 23 maja (czwartek)
17.05.202411:33

23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się 2. sesja Rady Miasta Lublin IX kadencji. Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1)

Transmisja dostępna jest pod linkiem

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
  3. Zatwierdzenie protokołu I sesji Rady Miasta.
  4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok (druk nr 11-1);

5.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 12-1);

5.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1087/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (druk nr 14-1);

5.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1742/LVIII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków realizacji Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz postępowania w tych sprawach (druk nr 24-1);

5.5. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lublin (druk nr 23-1);

5.6. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin (druk nr 25-1);

5.7. przyjęcia dokumentu „Strategia Kultury Lublin 2030+” (druk nr 13-1);

5.8. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 17-1);

5.9. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 18-1);

5.10. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jasnej (druk nr 19-1);

5.11. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana Kasprowicza (druk nr 20-1);

5.12. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Chemicznej oraz ul. Pancerniaków (druk nr 21-1);

5.13. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Stadionowej, ul. Stadionowej 1, ul. Lubelskiego Lipca 80 (druk nr 22-1);

5.14. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Lublin (druk nr 26-1).

6. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła