W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rok z budową przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80

Rok z budową przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80
17.05.202410:47

Za nami blisko 12 miesięcy prac przy budowie przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80. Drogowcy wykonali już ok. 35% robót o wartości ponad 38 mln zł.

– Na przedłużeniu ul. Lubelskiego Lipca '80 prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i można zauważyć znaczny postęp robót. Ten strategiczny dla miasta projekt drogowy i ważny z punktu widzenia dzielnicy Za Cukrownią usprawni system transportowy, w tym komunikację publiczną, skróci czas podróży i upłynni ruch. Budowany ponad kilometrowy odcinek drogi będzie łącznikiem z istniejącym dworcem PKP i Dworcem Lublin oraz ułatwi dojazd do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak Arena Lublin czy Park Ludowy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Na terenie budowy widać już główny przebieg drogi oraz ciągów pieszych i rowerowych. Wykonano też pierwsze warstwy bitumiczne. Drogowcy posadowili w podłożu już ok. 8 tys. kolumn betonowych oraz zamontowali dodatkowe wzmocnienie w formie blisko 60 tys. m2 materacy z geosiatki wypełnionych kruszywem. Wykonawca po zakończonym sezonie grzewczym przez LPEC, mógł przystąpić do zdjęcia magistrali ciepłowniczej w celu wykonania ostatniego etapu palowania oraz rozpocząć wykonywanie nowych podpór pod ciepłociąg. Na trasie głównej ul. Lubelskiego Lipca '80 trwają równolegle prace w każdej z branży. Na ukończeniu jest usuwanie kolizji sieci niskiego i średniego napięcia – dotychczas przebudowano ok. 5 tys. m kabli. W dalszym ciągu trwa budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami i urządzeniami oczyszczającymi. Wykonano również ponad 2,8 tys. m kanalizacji deszczowej. Ponadto rozpoczęto budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lubelskiego Lipca '80 i Cukrowniczej. Jednocześnie trwają roboty na drogach przylegających. Na ul. Włościańskiej, od strony od ul. Krochmalnej trwają roboty brukarskie i bitumiczne, co oznacza, że została już tam wykonana w całości infrastruktura podziemna, w tym przebudowano sieć wodociągową i sanitarną. Trwają też prace na ul. Ciepłej związane z usunięciem kolizji z kanalizacją sanitarną i budową kanalizacji deszczowej.

W związku z realizowanym etapem prac nadal pozostaje zamknięta dla ruchu ul. Ciepła na odcinku o długości 250 m, tj. od łącznika przy ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Betonowej. Dla mieszkańców wydzielono parking przy skrzyżowaniu ulic Lubelskiego Lipca '80 z ul. Diamentową. Takie zmiany potrwają jeszcze do końca czerwca.

Docelowo ul. Lubelskiego Lipca '80 zostanie przedłużona na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Drogę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami z kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Ponadto wykonawca zbuduje dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowę przejdą również odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i wewnętrznej Dzierżawnej. Powstająca tam infrastruktura sanitarna i wodociągowa umożliwi mieszkankom i mieszkańcom podłączenie się do sieci miejskiej. W ramach rozbudowy, w granicach pasa drogowego, zostanie wykonanych 40 nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i 20 sieci wodociągowej.

Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji wskazano z początkiem lutego 2025 r., a jej wartość to 96 mln zł. Przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 to zadanie dofinansowane kwotą 65 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.