W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Tereny zielone Lublina z ochroną planistyczną

Tereny zielone Lublina z ochroną planistyczną
28.06.202414:38

Ogród Saski, Park Akademicki ze skwerem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a także skwer Dzieci z Pahiatua i plac Lecha Kaczyńskiego to kolejne tereny o znaczeniu przyrodniczym i rekreacyjnym, które Miasto objęło ochroną. Rada Miasta uchwaliła dla nich miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

– Zgodnie z polityką przestrzenną miasta chronimy tereny zielone w dokumentach planistycznych. Kończymy już prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które kompleksowo obejmują doliny rzeczne. W opracowaniu jest ostatni z sześciu planów miejscowych zabezpieczających doliny rzek w Lublinie. W Studium wskazaliśmy dodatkowe rejony – przestrzenie publiczne, które z uwagi na szczególne walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne potrzebują ochrony przed niewłaściwym zagospodarowaniem. Dzisiaj dla części z nich mamy już uchwalone plany miejscowe, a kolejne będą sukcesywnie kierowane do uchwalenia – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Zgodnie ze wskazaniami Studium już w 2021 r. miejscy urbaniści rozpoczęli opracowanie planów miejscowych dla ośmiu obszarów Lublina o szczególnym znaczeniu dla miasta, w tym dla terenów zielonych. Te tereny obejmują ogrody, parki, lasy oraz place i skwery o łącznej powierzchni ponad 1600 ha, w tym:

  • Ogród Saski (około 14 ha) jako element Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin oraz objęty ścisłą ochroną konserwatorską,
  • Ogród Botaniczny – tereny pod powiększenie Ogrodu (około 5 ha) w kierunku północnym i zachodnim, położone w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych miasta Lublin,
  • skwer Dzieci z Pahiatua na placu Lecha Kaczyńskiego (około 2,5 ha) położony w objętym ścisłą ochroną konserwatorską Zespole urbanistycznym Starego Miasta i Śródmieścia Lublina, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,
  • park Akademicki ze skwerem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (około 17 ha)  położony na terenie Miasteczka Akademickiego, 
  • park Kalinowszczyzna (11 ha) obejmujący rozległy wąwóz wraz z suchymi dolinami, położony pomiędzy ulicami: Lwowską, al. Andersa, Ruckemana, Wołyńską i Dembowskiego - obszar projektowanego parku położony jest w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych miasta Lublin,
  • bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy (2,4 ha) obejmujący zachodnią część nabrzeża Bystrzycy, pomiędzy al. Piłsudskiego i ul. Muzyczną,
  • las Stary Gaj (około 480 ha),
  • las Dąbrowa (ponad 1100 ha).

Park Kalinowszczyzna, bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy, Ogród Saski, Park Akademicki ze skwerem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a także skwer Dzieci z Pahiatua i plac Lecha Kaczyńskiego posiadają już uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, chroniące je przed niewłaściwym zagospodarowaniem. Trwają prace dla pozostałych obszarów.