Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 33. sesja Rady Miasta (12 października)

06.10.201709:03

33. sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. (czwartek). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (druk nr 1074-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1075-1);
 • dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Lublin instrumentem płatniczym (druk nr 1068-1);
 • określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (druk nr 1069-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 1070-1);
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. (druk nr 1071-1);
 • wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (druk nr 1072-1);
 • zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. ‘’YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups” („Twoja Marka – prezentacja dobrych praktyk dla początkujących”) (druk nr 1077-1);
 • zawarcia partnerstwa w ramach wspólnej realizacji projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (druk nr 1090-1);
 • zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1089-1) – projekt zostanie rozpatrzony pod warunkiem otrzymania opinii właściwych organizacji związkowych;
 • zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1073-1) – projekt grupy radnych, który zostanie rozpatrzony pod warunkiem otrzymania opinii właściwych organizacji związkowych;
 • ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku (druk nr 1078-1);
 • nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji drogowych (druk nr 1091-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1080-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Przyjaźni (druk nr 1081-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1082-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Misjonarskiej 24 (druk nr 1083-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Leszka Czarnego 1 (druk nr 1084-1);
 • opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Diamentowa, Zemborzycka, Franciszka Uhorczaka i Jana Samsonowicza (druk nr 1087-1) – projekt grupy radnych;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej, I – położonego w rejonie ulicy Brzozowej (druk nr 1094-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: C – położonego w rejonie ulicy Konwaliowej i Dożynkowej oraz D – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i Narcyzowej (druk nr 1095-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej (druk nr 1096-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: M – położonego w rejonie ulicy Mariańskiej, N – położonego w rejonie ulicy J. Pankiewicza, O – położonego w rejonie ulicy M. Koryznowej i J. Pankiewicza, dla obszaru P – położonego w rejonie ulicy Narcyzowej (druk nr 1097-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej oraz F – położonego w rejonie ulicy Bluszczowej (druk nr 1098-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy oraz E – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego (druk nr 1099-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: J – położonego w rejonie ulicy Ustronie, K – położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej (druk nr 1100-1);
 • określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin (druk nr 1092-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (druk nr 1093-1);
 • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 1076-1);
 • wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2017/2018 (druk nr 1079-1);
 • projekt stanowiska w obronie praw mieszkanek Lublina wobec działań Komisji Europejskiej, żądającej ponownego wydłużenia wieku emerytalnego kobiet (druk nr 1088-1) – projekt grupy radnych;
 • uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 1101-1);
 • powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych (druk nr 1102-1);
 • wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych (druk nr 1103-1).
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 1066-1).
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2018 roku (druk nr 1067-1).
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1086-1).
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad.

Elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.