Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Program obrad sesji Rady Miasta Lublin (18 maja)

17.05.201715:57

XXX. Sesja Rady Miasta Lublin VII odbędzie się w najbliższy czwartek (18 maja). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Spokojnej 10 {ul. Czechowskiej 12}; {ul. Gawareckich 1}; {ul. Lubomelskiej} (druk nr 943-1);
 • 5.2 zmiany uchwały nr 810/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin (druk nr 953-1);
 • 5.3 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej zadania własnego Gminy Lublin z zakresu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (druk nr 954-1);
 • 5.4 przyjęcia do realizacji Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (druk nr 950-1);
 • 5.5 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Tatarskiej 6 (druk nr 939-1);
 • 5.6 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie (druk nr 940-1);
 • 5.7 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin usytuowanej przy ul. Składowej 24 w Lublinie (druk nr 941-1);
 • 5.8 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morawian 3, ul. Sławin 24 (druk nr 942-1);
 • 5.9 wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej (druk nr 944-1);
 • 5.10 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 945-1);
 • 5.11 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” (druk nr 951-1);
 • 5.12 określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin (druk nr 947-1);
 • 5.13 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 948-1);
 • 5.14 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 933-1);
 • 5.15 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 934-);
 • 5.16 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 935-1);
 • 5.17 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 936-1);
 • 5.18 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 937-1);
 • 5.19 przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2017-2020 (druk nr 938-1).
 1. Zmiany w składach komisji Rady Miasta Lublin.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 (druk nr 949-1).
 3. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 946-1).
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)