W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (18 kwietnia 2024 r.)

Sesja Rady Miasta Lublin (18 kwietnia 2024 r.)
15.04.202412:43

Obrady odbywać się będą 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9.00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LIX sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 2130-1).
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk nr 2126-1).
 7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 2148-1).
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2023 rok (2150-1).
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 (druk nr 2156-1).
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok (druk nr 2128-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1630/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 2129-1);
  • przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Lublinie na lata 2024-2030 (druk nr 2149-1);
  • powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie (druk nr 2154-1);
  • uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2024-2027” (druk nr 2155-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 2131-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 2132-1);
  • zmiany uchwały nr 222/VI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV (druk nr 2145-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VC w rejonie ulicy Relaksowej (druk nr 2142-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – obszary przestrzeni publicznych – Park Kalinowszczyzna (druk nr 2143-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – obszary przestrzeni publicznych – Bulwar wzdłuż rzeki Bystrzycy – fragment w rejonie alei Józefa Piłsudskiego i ulicy Muzycznej (druk nr 2144-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV dla obszaru G – rejon ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej (druk nr 2146-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV dla obszaru B – rejon ul. Mełgiewskiej i ul. Tokarskiej (druk nr 2147-1);
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Lublin (druk nr 2153-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie (druk nr 2133-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Dworcowej (druk nr 2134-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Fortunnej, ul. Przygodnej, al. Warszawskiej oraz al. Kraśnickiej (druk nr 2135-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Hetmańskiej (druk nr 2136-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Resorowej (druk nr 2137-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. płk. Władysława Rokickiego (druk nr 2138-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Franciszka Stefczyka (druk nr 2139-1);
  • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 2140-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 2141-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2151-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2152-1).
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Lublin VIII kadencji w latach 2018-2024 (22 listopada 2018 r. – 10 kwietnia 2024 r.).
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 13. Zamknięcie obrad.
 14. Przewodniczący
 15. Rady Miasta Lublin

/-/ Jarosław Pakuła