W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (19 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin (19 listopada)
13.11.202010:40

PORZĄDEK OBRAD XXIII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 19 listopada 2020 r. (czwartek) na godz. 9.00

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 19 listopada 2020 roku w zdalnym trybie obradowania , tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Udział w sesji zwołanej na dzień 19 listopada 2020 roku możliwy jest w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 • 3. Zatwierdzenie protokołów: XXI i XXII sesji Rady Miasta.
 • 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 • 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 893-1).
 • 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2019/2020 (druk nr 888-1).
 • 7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2021 r. (druk nr 913-1).
 • 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • 9.1. skargi na zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie (druk nr 915-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • 9.2. skargi na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” w Lublinie (druk nr 916-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • 9.3. skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie w zakresie niewłaściwego użytkowania boisk szkolnych (druk nr 917-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • 9.4. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 891-1);
  • 9.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 892-1);
  • 9.6. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 889-1);
  • 9.7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r. (druk nr 890-1);
  • 9.8. ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku (druk nr 894-1);
  • 9.9. uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2021-2024” (druk nr 897-1);
  • 9.10. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. (druk nr 898-1);
  • 9.11. wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju Miasta Lublin (druk nr 907-1);
  • 9.12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – część „A” Rogatka Warszawska (druk nr 895-1);
  • 9.13. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część II, Obszar I – K – rejon ulicy Stokrotki (druk nr 896-1);
  • 9.14. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej, I – położonego w rejonie ulicy Brzozowej (druk nr 908-1);
  • 9.15. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej (druk nr 909-1);
  • 9.16. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów:
  • B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy oraz E – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego (druk nr 910-1);
  • 9.17. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: J – położonego w rejonie ulicy Ustronie, K – położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej (druk nr 911-1);
  • 9.18. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lublin - część I obszar północno-wschodni dla obszarów: H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej oraz F – położonego w rejonie ulicy Bluszczowej (druk nr 912-1);
  • 9.19. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie (druk nr 914-1);
  • 9.20. uchylenia uchwały nr 503/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118 i ul. Emanuela Graffa na rzecz Powiatu Lubelskiego (druk nr 899-1);
  • 9.21. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa/ul. Królowej Jadwigi (druk nr 900-1);
  • 9.22. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich (druk nr 901-1);
  • 9.23. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie (druk nr 902-1);
  • 9.24. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie (druk nr 903-1);
  • 9.25. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nałkowskich 236a (druk nr 904-1);
  • 9.26. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 905-1);
  • 9.27. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 906-1).
 • 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 • 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła