W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (3 września)

Sesja Rady Miasta Lublin (3 września)
31.08.202009:29

3 września 2020 r. (czwartek) na godz. 9.00 w sali obrad rady Miasta Lublin w Ratuszu (pl. Łokietka 1)

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 • 3. Zatwierdzenie protokołu XX sesji Rady Miasta.
 • 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Stasiak z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (druk nr 811-1).
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie w sprawie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON (druk nr 812-1).
 • 7. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr 819-1).
 • 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lubin według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasło (druk nr 816-1);

9.2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 817-1);

9.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 818-1);

9.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 611/XIX/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2020-2022 na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (druk nr 814-1);

9.5. zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin (druk nr 813-1);

9.6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar Zachodni, Obszar J – rejon ulicy Romea (druk nr 823-1);

9.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, Obszar O – rejon ulicy Sobótki (druk nr 824-1);

9.8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, Obszar T – rejon ulic: Wojciechowskiej i W. Rogińskiego (druk nr 825-1);

9.9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-M – rejon ulic: Perliczej, Wróblej (druk nr 826-1);

9.10. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Gospodarczej w Lublinie (druk nr 822-1);

9.11. nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie urządzeń wodnych Zalewu Zemborzyckiego, stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 844-1);

9.12. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 827-1);

9.13. wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 831-1);

9.14. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 832-1);

9.15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 12b stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 833-1);

9.16. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Świętochowskiego 190 (druk nr 834-1);

9.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Białkowska Góra 12c, ul. Białkowska Góra 12d (druk nr 835-1);

9.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morelowej (druk nr 836-1);

9.19. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” (druk nr 837-1);

9.20. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza (druk nr 838-1);

9.21. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Nowogródzkiej (druk nr 839-1);

9.22. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Głogowej (druk nr 840-1);

9.23. uchylenia uchwały nr 688/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie stanowiącego własność Gminy

Lublin (druk nr 841-1);

9.24. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie (druk nr 842-1);

9.25. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 843-1);

9.26. zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego

w Lublinie (druk nr 821-1).

 • 10. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 815-1).
 • 11. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 • 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła