Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF XXIX sesja Rady Miasta Lublin (27 kwietnia)

24.04.201715:02

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołów XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (druk nr 917-1);
 • 5.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 918-1);
 • 5.3. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 916-1);
 • 5.4. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 919-1);
 • 5.5. wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej 27 na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem 1 położony w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej 27 (druk nr 920-1);
 • 5.6. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 922-1);
 • 5.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jutrzenki 2a stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 923-1);
 • 5.8. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 924-1);
 • 5.9. uchwały zmieniającej uchwałę nr 388/XVII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym (druk nr 930-1);
 • 5.10. Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (druk nr 931-1);5.11. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” (druk nr 925-1);
 • 5.12. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin (druk nr 926-1);
 • 5.13. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2017-2019” ( druk nr 927-1 );
 • 5.14. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65. roku życia” (druk nr 928-1).
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2016 rok ( druk nr 921-1 ).
 2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 932-1).
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 912-1).
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (druk nr 910-1).
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2016 roku (druk nr 911-1).
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 929-1).
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)