Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Komunikaty

06.03.2015
Od poniedziałku (9 marca) najpóźniej do końca kwietnia zawężona zostanie ul. Jana Pawła II na wysokości ogródków działkowych znajdujących się za skrzyżowaniem z ul. Roztocze. Zmiana w organizacji ruchu związana jest z budową wjazdu na teren kompleksu handlowego. Zawężenie będzie występować na odcinku ok. 230m w rejonie gdzie kończy się teren ogródków działkowych. Na takim dystansie wyłączony z ruchu będzie prawy skrajny pas ul. Jana Pawła II na jezdni w kierunku al. Kraśnickiej. Roboty będą polegały na budowie dodatkowego pasa ruchu, z którego będzie możliwy skręt na teren budowanego kompleksu handlowego.
czytaj więcej
05.03.2015
Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia, które udzielane będą przez pracowników ZUS, KRUS, NFZ, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
czytaj więcej
03.03.2015
W związku z uruchamianiem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 2 marca 2015 r. nowego systemu informatycznego, który służy wydawaniu dowodów osobistych oraz dokonywaniu czynności meldunkowych, mogą wystąpić przerwy w ciągłości obsługi petentów. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
czytaj więcej
02.03.2015
Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na terenie Lublina mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej na 2015 rok. Od 2 do 15 marca br. wnioski składać można do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Leszczyńskiego 20 V piętro p. 504. jak złożyć wniosek?
czytaj więcej
26.02.2015
Wraz ze zbliżającym się ostatnim weekendem lutego zbliża się kolejna zbiórka elektrośmieci w Lublinie. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy Lublina będą mogli pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za darmo w aż sześciu specjalnych punktach zbierania, a nawet bezpośrednio z domu.
czytaj więcej
25.02.2015
Z początkiem marca wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzone zmiany mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.
czytaj więcej
20.02.2015
1/ Elektryfikacja linii nr 9 Do obsługi linii nr 9 w całości zostają skierowane trolejbusy z alternatywnym napędem. 2/ Zmiana trasy przejazdu linii nr 54 Zmianie ulega trasa przejazdu autobusu linii nr 54. Pojazdy zamiast do pętli w Dąbrowicy zostaną skierowane przez ul. Sławin, Lędzian i Ślężan, do nowo wybudowanego miejsca do nawracania, w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Wądolnej. Wraz ze zmianą trasy wydłużone zostały godziny kurowania autobusów linii nr 54. W dzień powszedni linia funkcjonuje w godz. 5:00 – 22:00. Dodatkowo wprowadzono kursowanie pojazdów w soboty, niedziele i święta. Godziny realizacji dotychczasowych kursów nie uległy zmianie, zaś nowe kursy zostały dopasowane w miarę możliwości do potrzeb jak największej grupy mieszkańców. Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek Rady Dzielnicy Szerokie i jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców dotyczące poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy. 3/ Uruchomienie nowych przystanków • dotychczasowy przystanek Fabryka Wag 02 zlokalizowany na ul. Łęczyńskiej otrzymuje nazwę Składowa 02 • dodatkowo, na ul. Łęczyńskiej, naprzeciwko przystanku Fabryka Wag 01, zostaje zlokalizowany nowy przystanek o nazwie Fabryka Wag 02 • dla linii nr 44 zostaje zlokalizowany nowy przystanek Choiny – granica miasta NŻ 01 w kierunku Jakubowic Konińskich 4/ Korekta rozkładów jazdy - Dodatkowe kursy: linia nr 21 - dodatkowy kurs w sobotę oraz dzień świąteczny o godz. 5:08 z Żeglarskiej na Felin linia nr 28 - dodatkowy kurs w sobotę i dzień świąteczny o godz. 5:37 z Felina do Felin Europark Dodatkowo, na linii nr 28 w sobotę i w dzień świąteczny kurs o godz. 17:09 z os. Poręba został wydłużony do Felin Europark. Odjazd ze strefy ekonomicznej o godz. 18:17. linia nr 36 - dodatkowy kurs w dzień powszedni o godz. 7:27 z Pancerniaków na Felin - Przebudowa rozkładu jazdy linii nr 18 - zmiany w godzinach odjazdów (kilkuminutowe przesunięcia) dla koordynacji z innymi liniami Ponadto, zostały wprowadzone minutowe przesunięcia, przyspieszenia lub opóźnienia pojedynczych kursów, na liniach nr: 4, 21, 25, 37 i 45
czytaj więcej
19.02.2015
Do 23 lutego 2015 r. przedłużony został termin naboru zgłoszeń do: - Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2014 rok, - Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2014 roku, - Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności, - Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2014. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty.
czytaj więcej
17.02.2015
Z okazji jubileuszu 95-lecia Lubelski Urząd Wojewódzki zaprasza na Dzień Otwarty pod hasłem „Spotkaj się z administracją i e-urzędem”, który odbędzie się 21 lutego (w sobotę) w godzinach od 11.00-15.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Spokojnej w Lublinie.
czytaj więcej
16.02.2015
712 kandydatów zgłosiło swoją kandydaturę w wyborach do Rad Dzielnic. W 7 obwodach nadal czekają wolne mandaty. Aktywni działacze z dzielnic Głusk, Ponikwoda, Hajdów-Zadębie, Rury, Śródmieście, Tatary i Za Cukrownią mogą zgłosić swoją kandydaturę na Radnego do 20 lutego 2015. Miejska Komisja Wyborcza wydłużyła termin rejestracji kandydatów na Radnych Dzielnicowych o 5 dni, tj. do 20 lutego 2015. W siedmiu dzielnicach Lublina liczba zarejestrowanych kandydatów na Radnego jest mniejsza od liczby mandatów. Dodatkowa rejestracja kandydatów odbędzie się w terminie od 16 do 20 lutego 2015, w godzinach od 16:00 do 18:00, w sali nr 3 w Ratuszu przy pl. Łokietka 1. Zgłaszać mogą się kandydaci na Radnych w Dzielnicach: Dzielnica Głusk – obwód nr 1, Dzielnica Hajdów-Zadębie – obwód nr 1, Dzielnica Ponikwoda - obwód nr 3, Dzielnica Rury – obwód nr 4, Dzielnica Śródmieście – obwód nr 5, Dzielnica Tatary – obwód nr 3, Dzielnica Za Cukrownią – obwód nr 1, Kandydatem do Rady Dzielnicy może być osoba na stałe zamieszkująca na terenie danej dzielnicy. Musi to być osoba pełnoletnia, która nie jest radnym Rady Miasta Lublin, nie jest także ani kierownikiem jednostki organizacyjnej Miasta Lublin czy komórki organizacyjnej Urzędu, ani jego zastępcą. Kandydatem nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo. Prawo do zgłaszania swojej kandydatury ma kandydat osobiście lub przez jedną z trzech pierwszych osób na liście jego poparcia. Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym kandydat ubiega się o mandat. Kampania wyborcza rozpoczyna się po zakończeniu rejestracji kandydatów. 27 lutego do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o zarejestrowanych kandydatach, na których będzie można głosować w wyborach. Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 15 marca 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Rad Dzielnic znajdują się na stronie internetowej.
czytaj więcej
12.02.2015
Sezon Lublin wystartuje w tym roku już po raz czwarty. Zapraszamy do przedstawienia propozycji imprez, które umożliwią uczestnikom wydarzenia bliższe poznawanie przeszłości, jak i współczesnego charakteru naszego miasta. Sezon Lublin 2015 trwa od 24 kwietnia do 3 maja. Lublin to miasto, które należy poznać bliżej by doświadczyć jego kameralnej atmosfery, zrozumieć niezwykły charakter i wyjątkowość. Sezon Lublin jest zaproszeniem skierowanym do mieszkańców naszego miasta i regionu, do odbycia wyjątkowej przygody w ramach wydarzenia oficjalnie rozpoczynającego sezon turystyczny w Lublinie. Sezon Lublin 2015 trwa od 24 kwietnia do 3 maja br. W tym czasie mieszkańcy Lublina i turyści przebywający w naszym mieście mogą liczyć na wiele różnorodnych atrakcji, takich jak zwiedzanie ciekawych zakątków miasta, tematyczne spacery z przewodnikiem, czy warsztaty i zajęcia rekreacyjne. Imprezy będą nawiązywały do Programu Rozwoju Produktów Turystycznych, szczegółowo opisanego w „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025”. Program imprezy tradycyjnie stworzony będzie przy udziale lokalnych partnerów. Propozycje wydarzeń mogą zgłaszać wszelkie podmioty i osoby prowadzące działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa, sportu i rekreacji, kultury oraz szeroko pojętej obsługi turystów. Wszyscy zainteresowani współtworzeniem programu tegorocznej edycji Sezonu Lublin mogą składać swoje oferty do 27 lutego 2015 do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin (osobiście lub pocztą) na obowiązującym formularzu Karty Zgłoszenia Imprezy dostępnym na stronie internetowej. Spośród nadesłanych ofert zostaną wybrane propozycje najpełniej odnoszące się do formuły wydarzenia. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Sezon Lublin.
czytaj więcej
05.02.2015
Kolejne dwa miejskie konkursy z zakresu kultury i sztuki zostały rozstrzygnięte. Prezydent Miasta Lublin przyznał 81 dotacji na projekty w ramach Miasta Kultury 2015 oraz 2 dotacje na tworzenie kolekcji sztuki współczesnej. Łącznie na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 1,3 mln zł. W konkursie na projekty wieloletnie dofinansowanych zostało 14 projektów. W tym roku miasto przeznaczy ok 3,7 mln zł na dotacje kulturalne. Rozstrzygnięte zostały kolejne dwa miejskie konkursy na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. Prezydent Miasta Lublin przyznał 81 dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania Miasto Kultury 2015 (przedsięwzięcia o charakterze co najmniej ogólnomiejskim), 14 dotacji na projekty wieloletnie realizowane w latach 2015 – 2017) oraz 2 dotacje na tworzenie kolekcji sztuki współczesnej. Konkursy skierowane były do organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na projekty w ramach Miasta Kultury 2015 zostanie przeznaczonych łącznie ponad 1,3 mln zł. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się m. in.: Festiwal Na Fali (60 tys zł), Harmonie Starego Miasta (55 tys zł), XIX Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin – Czuby 2015 (54 tys zł), Operacja Zamek – II Lubelski Festiwal Operowy (50 tys zł), Chatka Blues festiwal (32 tys zł), Cykl wystaw Art Brut – 30 tys zł), XXII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich (26 tys zł). Dofinansowanie otrzyma także m. in. projekt „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina (45 tys zł) i projekt Jubileusz Sceny Plastycznej KUL (25 tys zł). W konkursie na projekty wieloletnie dofinansowanych zostało 14 projektów. Są to imprezy cykliczne, m. in. trzy edycje Festiwali: „Metamorfozy Sentymentalne” (88 tys zł) i „Bakcynalia” (64 tys zł) oraz dedykowane 700-tnej rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego projekty: „Lublin. Historia dzielnic” (43 tys zł) i „Biblioteka Siedemsetlecia” (128 tys zł). W tym roku miasto przeznaczy na dotacje 3,7 mln zł. Do tej pory łącznie dofinansowanie otrzymało 167 projektów. W marcu będzie ogłoszony kolejny konkurs na zadanie Miasto Kultury, można także aplikować o środki w trybie pozakonkursowym na realizację projektów w ramach zadania Dzielnice Kultury. Informacji udziela Wydział Kultury, ul. Złota 2, tel. 81 466-37-08, 81 466-27-11, 81 466-37-13, e-mail: kultura@lublin.eu.
czytaj więcej
03.02.2015
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że od dnia 4 lutego 2015 roku w każdą pierwszą środę miesiąca Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. będzie czynne do godziny 19.00.
czytaj więcej
28.01.2015
Na podstawie Uchwały Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór zgłoszeń do: - Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2014 rok, - Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2014 roku, - Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności, - Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2014. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Zgłoszenia na właściwych formularzach w formie pisemnej należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenia powinny być składane w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą Nagrody i danymi podmiotu zgłaszającego. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe elementy w postaci: opinii, rekomendacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów, wycinków prasowych, dokumentacji filmowej i fotograficznej, katalogów, wydawnictw, zapisu audio itp. Załączniki te nie podlegają zwrotowi. Termin składania zgłoszeń upływa 16 lutego 2015 r. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Zgłoszenia do Nagród oceni Komisja do spraw nagród powołana przez Prezydenta Miasta Lublin. Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Lublin kandydatów do Nagród. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 466 37 04/05 lub mailowo: ewelina.mydlak@lublin.eu, iwona.matusiak@lublin.eu. więcej informacji na stronie nagrody.kultura.lublin.eu
czytaj więcej
28.01.2015
W okresie ferii zimowych, od 2 do 13 lutego 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie będą mogli zjeść obiad w niektórych stołówkach szkolnych. Ciepłe posiłki będą dostępne w dziesięciu szkołach, dla których miasto Lublin jest organem prowadzącym.
czytaj więcej
27.01.2015
Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Lublin ogłaszają nabory na stanowisko Animatora kompleksu boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". Treści ogłoszeń konkursowych znajdują się w poniższych załącznikach. ogłoszenie animator ZSCHiPS ogłoszenie animator ZSO nr 1 ogłoszenie animator SP nr 6
czytaj więcej
20.01.2015
 Środki finansowe będące w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w roku 2015: 24.674,4 tys. zł, w tym na  realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - 22.959,7 tys. zł i realizację innych zadań fakultatywnych - 1.714,7 tys. zł
czytaj więcej
20.01.2015
Wybory do wszystkich 27 Rad Dzielnic odbędą się 15 marca 2015 r. Obecni Radni zakończą swoją kadencję 3 kwietnia br. Od 3 do 13 lutego, każdy zainteresowany kandydaowaniem, może zgłosić swoją kandydaturę do obwodowych komisji wyborczych. Kandydatem do Rady Dzielnicy może być osoba na stałe zamieszkująca na terenie danej dzielnicy. Musi być to osoba pełnoletnia, która nie jest radnym Rady Miasta Lublin, nie jest także ani kierownikiem jednostki organizacyjnej Miasta Lublin czy komórki organizacyjnej Urzędu, ani jego zastępcą. Kandydatem nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.Główne zadania, jakie są realizowane przez Rady Dzielnic z tych środków, to m.in. przebudowa i remont dróg wewnętrznych, chodników i schodów, budowa parkingów, budowa lub modernizacja placów zabaw i infrastruktury sportowej, dofinansowanie remontów w szkołach, dofinansowywanie imprez kulturalnych i sportowych, a także pomoc w bieżącym utrzymaniu zieleni, czy wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Jednak do zadań Dzielnicy należy przede wszystkim wyrażanie opinii mieszkańców dotyczących nowych inwestycji, opiniowanie funkcjonowania komunikacji na danym terenie, zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę, a także opiniowanie nazw ulic, rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w dzielnicy, współdziałanie w tworzeniu świetlic, klubów i domów kultury, wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy. Prawo do zgłaszania swojej kandydatury ma kandydat osobiście lub przez jedną z trzech pierwszych osób na liście jego poparcia. Kampania wyborcza kandydatów na radnych w swoich dzielnicach rozpoczyna się po zakończeniu rejestracji kandydatów. 27 lutego do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o zarejestrowanych kandydatach, na których będzie można głosować w wyborach. Obecne Rady Dzielnic, przez cztery lata, miały do wykorzystania ponad 12, 5 mln zł z rezerwy celowej zapisanej w budżecie miasta. Na jedną z 27 dzielnicprzypadało 462 tys zł. W roku 2015 zaplanowana kwota rezerwy celowej to 3,5 mln zł (po 129 tys zł dla każdej). W latach 2011 – 2014 Radni zrealizowali w dzielnicach około 500 zadań, w tym ponad 100 zadań rocznie. uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic
czytaj więcej
09.01.2015
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że od 12 stycznia br. (poniedziałek) linia nocna N3, zamiast ul. Harnasie, zostaje skierowana ulicą Zelwerowicza. Nowa trasa przejazdu będzie przebiegała następującymi ulicami: os. Choiny - Koncertowa - Zelwerowicza - Choiny - ... W związku z korektą trasy linii N3, autobusy linii nocnej będą się zatrzymywać na nowo uruchomionych przystankach: w kierunku os. Choiny - Paderewskiego 03 i Zelwerowicza Nż 01 oraz w kierunku Abramowic -Zelwerowicza Nż 04. Ponadto z uruchomionych nowych przystanków Zelwerowicza Nż 01 i 02, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Zelwerowicza i ul. Koncertowej, będą korzystały linie nr: 15, 34, 47 i 55.
czytaj więcej
08.01.2015
Do 31 stycznia trwa nabór wniosków o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2014 r., na podstawie Uchwały nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości. Dokumenty należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin. Stypendium może być przyznane osobie fizycznej, która: 1) w dniu złożenia wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia, 2) mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin, 3) jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny. Wniosek o stypendium zawiera w szczególności: 1) dane osobowe kandydata do stypendium, 2) opis osiągnięcia albo aktywności artystycznej, 3) oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych zawartych we wniosku, 4) wyrażenie zgody na przetwarzanie i utrwalanie danych osobowych. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne oraz złożone w obowiązującym terminie. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki: 1) portfolio lub dokumentacja twórczości (np.: recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audio- video, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień), 2) opis indywidualnych osiągnięć artystycznych kandydata (maksymalnie 2 strony maszynopisu), 3) co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium, 4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu osobiście lub za pośrednictwem poczty do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu. Jednorazowe stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2014 r. ustala się od kwoty 500 zł do kwoty 1.000 zł. kontakt: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro) tel. 81 466 3704, 81 466 3705 wniosek uchwała zarządzenie
czytaj więcej

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)