W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Ankietowe badanie rolne GUS

30.05.2019

W bieżącym roku na Lubelszczyźnie, jak i w całym kraju zostaną przeprowadzone przez Urząd Statystyczny rolnicze badania w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz kształtowania polityki żywnościowej kraju. Wyniki z badań są m.in. podstawą wdrażania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instrumentów pomocy finansowanej z funduszy unijnych. W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:

 1. powierzchni gospodarstwa rolnego,
 2. powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami,
 3. pogłowiu zwierząt gospodarskich,
 4. produkcji zwierzęcej,
 5. zużyciu nawozów i ochronie roślin,
 6. cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
 7. aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,
 8. plonach niektórych roślin uprawnych.

Badania będą prowadzone w dniach:

1 czerwca – 10 lipca

 • Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
 • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),

15 – 31 lipca

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),

12 – 22 sierpnia

 • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb),

5 – 20 listopada

 • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw),

1 – 23 grudnia

 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
 • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Badania realizowane są trzema metodami:

 

Internet – samodzielne wypełnienie ankiety na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl
Telefon - wywiad telefoniczny realizowany przez pracowników Urzędu,
Ankieter - wywiad bezpośredni z respondentem w gospodarstwie rolnym.

Tożsamość pracowników Urzędu Statystycznego realizujących badania można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99 (czynny w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania).

Badania mają charakter obowiązkowy i są realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych udostępniane są m.in. w publikacjach na stronie internetowej Urzędu Statystycznego. W celu zapoznania się z danymi statystycznymi zapraszamy do korzystania z naszych serwisów i baz danych lub bezpośrednio w siedzibie i Oddziałach Urzędu Statystycznego w Lublinie.