W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelskie dla Ukrainy - wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Lubelskie dla Ukrainy - wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
31.05.202212:09

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowane są wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie osób uciekających z terenu Ukrainy:
- w zakresie integracji społecznej oraz wsparcia socjalno-bytowego,
- w zakresie nauki języka polskiego.

Ponadto, osoby uciekające z Ukrainy mogą uczestniczyć w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na takich samych zasadach jak obywatele polski i korzystać ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów zaplanowanych w projektach. Możliwe jest otrzymanie wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS będących w trakcie realizacji, w zakresie: zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 (opieka w żłobkach), włączenia społecznego - w tym reintegracji społecznej, opieki nad osobami starszymi oraz edukacji - w tym objęcie usługami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Szczegółowe informacje nt. udzielanego wsparcia znajdują się na stronie:
Lubelskie dla Ukrainy – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie