W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowa organizacja ruchu w bezpośrednim otoczeniu Placu Litewskiego

Nowa organizacja ruchu w bezpośrednim otoczeniu Placu Litewskiego
13.05.2016

Wykonawca rewitalizacji Placu Litewskiego rozpoczął montaż ogrodzenia na kolejnym etapie inwestycji. Największe zmiany w organizacji ruchu dotyczą zamknięcia dla ruchu samochodowego fragmentu ul. Krakowskie Przedmieście (na odcinku od ul. Kapucyńska do ul. 3-ego Maja). Ul. Kapucyńska jest uliczką "ślepą". Piesi mogą korzystać z chodnika wzdłuż budynku Poczty Polskiej. Po zakończeniu prac powstaniu tu reprezentacyjny pasaż pieszy wyposażony w szpaler 7 fontann linearnych zakończony fontanną spiralną zlokalizowaną na placu przed Hotelem Europa. Dawny ślad ul. Krakowskie Przedmieście uczytelniony pozostanie poprzez aleję nowych drzew otoczonych ławkami i oświetlenie powstałej promenady.

Obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu obejmuje:

I. rejon ul. Narutowicza i ul. Kapucyńskiej

 • ul. Kapucyńska została oznakowana jako droga dwukierunkowa bez przejazdu. Wygrodzenia docelowo staną na wysokości ostatniego miejsca parkingowego spośród znajdujących się wzdłuż Centrum Handlowego (stanie się to, gdy wszystkie parkujące pojazdy opuszczą rejon placu). Natomiast ostatnich 6 (jadąc od ul. Narutowicza) opisywanych miejsc parkingowych zostało wydzielonych dla pojazdów taxi.
 • dozwolony jest manewr skrętu w lewo w ul. Kapucyńską z ul. Narutowicza
 • buspas w ul. Narutowicza, w rejonie przystanku pl. Wolności, przestał być dostępny dla pojazdów taxi. Do tej pory postój pojazdów taxi był możliwy w godz. od 23 do 5.

II. rejon ul. Kapucyńskiej i ul. Krakowskie Przedmieście

 • przejście z placu przed Centrum Handlowym na deptak w rejonie salonu telefonii komórkowej pozostanie dostępne, jednakże z obu stron będzie ograniczone wygrodzeniem. Przejście z placu przed Centrum Handlowym na wprost Hotelu Europa znajdzie się już za płotem wyznaczającym plac budowy

III. skrzyżowanie ul. Krakowskie Przedmieście z ul. 3 Maja i ul. Kołłątaja

 • z uwagi na wykorzystywanie wlotu ul. Krakowskie Przedmieście (od strony gmachu Poczty Głównej) przez pojazdy budowy praca sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu pozostaje bez zmian
 • przejście dla pieszych z pl. Litewskiego w kierunku restauracji pozostanie dostępne dla pieszych, w dalszym ciągu działać na nim będzie sygnalizacja świetlna
 • skręt w lewo z ul. 3 Maja w ul. Krakowskie Przedmieście będzie możliwy tylko dla pojazdów budowy. Pozostałe pojazdy zgodnie ze znakami będą mogły poruszać się wyłącznie na wprost w ul. Kołłątaja i w prawo w ul. Krakowskie Przedmieście (w kierunku Al. Racławickich)
 • z ul. Kołłątaja będzie możliwa jazda na wprost i w lewo w ul. Krakowskie Przedmieście (w kierunku Al. Racławickich)
 • na ul. Krakowskie Przedmieście (wlot od strony Hotelu Grand Lublinianka) będzie obowiązywał nakaz jazdy w lewo (w ul. 3 Maja) lub w prawo (w ul. Kołłątaja)

 

Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego wraz z rewitalizacją obszarów przyległych m.in. Placu Mieczysława Alberta Krąpca wymusza duże zmiany w organizacji ruchu na samym Placu Litewskim, ulicach przyległych jak i na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście/ Kołłątaja/ 3 Maja.

Zakres wprowadzania zmian podzielony został na trzy okresy:

W pierwszym etapie w okresie od 07.04.2016 r. do 30.03.2017 r. teren zostanie ograniczony przez montaż ogrodzenia budowy na obszarze Placu Litewskiego czyli STREFY Nr I
wyznaczonej liniami:

 • od strony zachodniej – po linii chodnika równolegle do linii ulicy 3 Maja (chodnik pozostaje jako przejście wraz z funkcjonującym przystankiem w kierunku Dolna 3 Maja);
 • od strony północnej – zamknięcie obszaru po linii fasad Wydziału Pedagogiki i Wydziału Nauk Politycznych UMCS (Plac Litewski 3 i 5); zamknięcie czasowe dla ruchu terenu trawnika pomiędzy w/w budynkami; zamknięcie dla ruchu parkingu przy budynku nauk Politycznych UMCS (teren od strony budynku LTN);
 • od strony wschodniej – przejezdna do 16.05.2016 r. ulica Plac Litewski wzdłuż Hotelu Europa do placyku przed wejściem do Instytutu Politologii UMCS; ogrodzenie placu budowy montowane na terenie zielonym za chodnikiem po stronie Placu;
 • od strony południowej - ogrodzenie placu równolegle do ulicy Krakowskie Przedmieście pozostawiając jako przejście chodnik;
 • teren wokół pomników wraz z pomnikami Józefa Piłsudskiego, Konstytucji 3 Maja, Nieznanego Żołnierza pozostają w strefie Nr 2a i wygrodzenie tej strefy jako terenu budowy przewiduje się z dniem 09.05.2016 r.
 • wyłączona z ruchu pozostaje ulica Plac Litewski na długości - od wjazdu ze skrzyżowania ulic Radziwiłłowska/ 3 Maja do Instytutu Politologii UMCS;
 • dojścia do budynków Pedagogiki i Nauk Politycznych UMCS zorganizowane zostają od strony ulicy Radziwiłłowskiej;
 • w strefie Nr I zamknięte zostaną parkingi przy budynkach UMCS, a od 16.05.2016 r. przy budynku Hotelu Europa (po obu stronach ulicy Plac Litewski) oraz miejsce postojowe taksówek przy Hotelu Europa

Robotom tym będą już towarzyszyły ograniczenia w ruchu pojazdów (dotyczące dojazdu do posesji wokół placu przez teren budowy);

Ruch pieszy w tej strefie zorganizowany będzie według poniższych zasad:

 • przejście piesze od ulicy Radziwiłłowskiej chodnikiem wzdłuż budynku Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i chodnikiem wzdłuż fasady Hotelu Europa do ulicy Krakowskie Przedmieście (wyjście naprzeciwko Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła);
 • przejście chodnikiem wzdłuż budynków UMCS po stronie ulicy Radziwiłłowskiej; nieczynne przejście chodnikiem wzdłuż budynków Pedagogiki i Nauk Politycznych UMCS od strony Placu Litewskiego;
 • przejście chodnikiem wzdłuż ulicy Krakowskie Przedmieście (od skrzyżowania ulic 3 Maja / Kołłątaja / Krakowskie Przedmieście do pasażu Krakowskie Przedmieście) po stronie Placu Litewskiego (chodnik szerokości 3,0 m);
 • przejście chodnikiem wzdłuż ulicy 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do ulicy Radziwiłłowskiej (po czynnym obecnie chodniku);


W drugim etapie prac, po wprowadzonej zmianie, w okresie od przełomu czerwca i lipca do 31.12.2016 r. zmiany organizacji ruchu samochodowego i pieszego dotyczyły będą STREFY Nr III czyli Placu Mieczysława Krąpca i przebiegną w sposób następujący:
Teren zostanie ograniczony przez montaż ogrodzenia budowy na obszarze Placu Krąpca wyznaczonego liniami:

 • ograniczenie ogrodzeniem pełnym Placu Krąpca na granicy z chodnikiem od strony ulicy Radziwiłłowskiej i St. Staszica;
 • zamknięcie przejścia chodnikiem od ulicy St. Staszica do Placu Litewskiego ( wzdłuż budynku Collegium Maximum);
 • wyznaczenie indywidualnych przejść do budynków Staszica 6 ( Collegium Maximum) na czas wykonywania w tym obszarze robót ziemnych i sieci podziemnych;


W trzecim etapie prac w okresie od 16.05.2016 r. do 30.03.2017 r. teren budowy zostanie powiększony poprzez zamknięcie STREFY Nr II i IIa czyli ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od skrzyżowania ulicy Hugo Kołłątaja / 3 Maja / Krakowskie Przedmieście do ulicy Kapucyńskiej wraz z pomnikami Józefa Piłsudskiego, Konstytucji 3 Maja i Nieznanego Żołnierza, według następujących zasad dotyczących ruchu pieszego i samochodowego:

 • ruch pieszy na okres 16.05.2016 r. – 31.08.2016 r. wyznaczony zostaje chodnikiem wzdłuż Poczty Polskiej, Placu Czechowicza, budynków Zakonu Kapucynów i Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła (budynki Krakowskie Przedmieście 42-44-50); ogrodzenie budowy ustawione zostanie w odległości 4,0 m od fasad w/w budynków;
 • montaż ogrodzenia z zajęciem pasa szerokości 20,0 m przy budynkach Krakowskie Przedmieście 27-29 (naprzeciwko Domu Towarowego Centrum) w celu prowadzenia robót budowlano-montażowych; wyznaczone zostaną indywidualne dojścia do budynków;

Od 01.09.2016 r. do 30.03.2017 r. zamknięte zostanie przejście chodnikiem wzdłuż fasad Poczty Polskiej i Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła ( Krakowskie Przedmieście 42-50); ruch pieszy przeniesiony zostanie na wydzieloną nowo powstałą część Placu Litewskiego, przejście wydzielone zostanie ogrodzeniem; prace w tym obszarze potrwają do 30.03.2017 r.

Wjazd lub przejazd przez teren budowy będzie możliwy tylko dla pojazdów uprzywilejowanych i mieszkańców (na czas dowozu zaopatrzenia) z identyfikatorami*.

Zakazane będzie parkowanie i pozostawianie pojazdów na terenie budowy.

*Identyfikatory

Otrzymują je osoby, które nie mają innej możliwości dojazdu lub wyjazdu z posesji niż poprzez teren budowy. Z identyfikatorami do mieszkańców dotrze sam Generalny Wykonawca. Identyfikatory są przypisane do konkretnych pojazdów.