W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie dotyczące najmu lokalu użytkowego na działalność przedszkola w rejonie Śródmieścia

Ogłoszenie dotyczące najmu lokalu użytkowego na działalność przedszkola w rejonie Śródmieścia
31.12.2020

Gmina Lublin informuje, że jest zainteresowana najmem lokalu lub budynku na terenie Miasta Lublin w rejonie Śródmieścia w granicach rozciągających się w obrębie ulic: Zamojska, Rusałka, Okopowa, Lipowa, Wieniawska, Al. Tysiąclecia, Lubartowska do ul. Zamojskiej, z przeznaczeniem na działalność przedszkola o standardach obowiązujących w tego typu placówkach.

Pożądane podstawowe parametry lokalu/budynku:

  • powierzchnia użytkowa lokalu minimum 900 m2 z możliwością utworzenia 10 oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci,
  • komunikacja: zapewnienie odrębnych wejść do budynku z drogi komunikacji ogólnej, dostęp do drogi publicznej,
  • otoczenie: możliwość urządzenia placu zabaw na terenie przyległym do budynku,
  • media: wymagane dla tego typu lokali/budynków użytkowych,
  • na dzień złożenia oferty – Oferent winien posiadać prawo własności lokalu/budynku oferowanego do najmu,
  • lokal/budynek na dzień zawarcia umowy ma być w pełni dostosowany do realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i umożliwiający funkcjonowanie przedszkola, posiadający rozdzielnie (wydawalnie) posiłków oraz plac zabaw,
  • na dzień zawarcia umowy Właściciel winien posiadać wymagane prawem zgody i pozwolenia na użytkowanie lokalu na przedszkole

Po upływie 5 lat od zawarcia umowy Gmina Lublin zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy przed terminem jej wygaśnięcia za uprzednim
8- miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Termin najmu: od 1 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy Właścicieli lokali spełniających powyższe wymagania do składania pisemnych informacji w tym zakresie, w terminie do dnia 28.01.2021 r. za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin