W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców, można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania

20.05.2019
W związku ze zbliżającymi się Wyborami do Parlamentu Europejskiego w najbliższą niedzielę (26 maja) przypominamy, że już tylko do jutra (21 maja) wyborca czasowo przebywający w Lublinie poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, na swój pisemny wniosek złożony osobiście, dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Taki wniosek należy złożyć w Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, jest on do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. Do spisu wyborców dopisują się osoby zameldowane w innych miejscowościach, zmieniające obwody głosowania w ramach granic Lublina (wpisane do rejestru wyborców) oraz osoby niezameldowane.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce stałego pobytu przed dniem wyborów, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Lublin (ul. Leszczyńskiego 20) w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej (według wzoru określonego w załączonym formularzu) w terminie do 24 maja, może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Sprawy dotyczące dopisywania do spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30. Informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 81 466 35 54, 81 466 35 57, 81 466 35 61, 81 466 35 64, 81 466 35 59.

Wszelkie informacje dotyczące niedzielnych wyborów dostępne są na stronie BIP.