Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Program obrad sesji Rady Miasta Lublin (18 maja)

17.05.2017

XXX. Sesja Rady Miasta Lublin VII odbędzie się w najbliższy czwartek (18 maja). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Spokojnej 10 {ul. Czechowskiej 12}; {ul. Gawareckich 1}; {ul. Lubomelskiej} (druk nr 943-1);
 • 5.2 zmiany uchwały nr 810/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin (druk nr 953-1);
 • 5.3 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej zadania własnego Gminy Lublin z zakresu zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (druk nr 954-1);
 • 5.4 przyjęcia do realizacji Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (druk nr 950-1);
 • 5.5 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Tatarskiej 6 (druk nr 939-1);
 • 5.6 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie (druk nr 940-1);
 • 5.7 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin usytuowanej przy ul. Składowej 24 w Lublinie (druk nr 941-1);
 • 5.8 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morawian 3, ul. Sławin 24 (druk nr 942-1);
 • 5.9 wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej (druk nr 944-1);
 • 5.10 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 945-1);
 • 5.11 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na realizację projektu pt. „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” (druk nr 951-1);
 • 5.12 określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin (druk nr 947-1);
 • 5.13 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 948-1);
 • 5.14 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 933-1);
 • 5.15 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 934-);
 • 5.16 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 935-1);
 • 5.17 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 936-1);
 • 5.18 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 937-1);
 • 5.19 przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2017-2020 (druk nr 938-1).
 1. Zmiany w składach komisji Rady Miasta Lublin.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 (druk nr 949-1).
 3. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 946-1).
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)