W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (15 grudnia)

Sesja Rady Miasta Lublin (15 grudnia)
15.12.202207:56

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Lublin w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLIV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1643-1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1604-1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1605-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1638-1);
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1636-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1637-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1195/XL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zawieszenia w 2022 roku realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego (druk nr 1650-1);
  • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin” (druk nr 1651-1)
  • zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce (druk nr 1647-1);
  • zmiany uchwały nr 1140/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 1639-1);
  • ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 1644-1);
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 1645-1);
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 1646-1);
  • zmiany uchwały Rady Miasta Lublin nr 758/XXIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany obszaru i granicy aglomeracji Lublin (druk nr 1656-1);
  • wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie (druk nr 1642-1);
  • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1648-1);
  • nadania nazwy obszarowi Parku Rury położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1649-1);
  • zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego (druk nr 1657-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Koryznowej 2c w Lublinie (druk nr 1640-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1641-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Gospodarczej (druk nr 1652-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin (druk nr 1653-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1654-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Składowej 21 i ul. Zgodnej 7 (druk nr 1655-1).
 9. Ustalenie terminów posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2023 roku.
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła