W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (8 września)

Sesja Rady Miasta Lublin (8 września)
06.09.202211:45

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Lublin w dniu 8 września 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1546-1).
 6. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku (druk nr 1534-1).
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku (druk nr 1535-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 178/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1536-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 577/XVII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1537-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 838/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1538-1);
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1539-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1540-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 920/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 1533-1);
  • udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1566-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1541-1);
  • ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (druk nr 1542-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 1544-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin (druk nr 1545-1);
  • wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Lublin Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (druk nr 1543-1);
  • zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin (druk nr 1562-1);
  • wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy Sławinek do czasu wyboru tych organów (druk nr 1565-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru F – rejon ulic: Roztocze i W. Orkana (druk nr 1548-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru B – rejon ulicy Kosynierów (druk nr 1563-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru C – rejon ROD „Bluszczowa” (druk nr 1564-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zamojskiej 33 w Lublinie (druk nr 1529-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 1530-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Montażowej 16 w Lublinie (druk nr 1531-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie (druk nr 1532-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1547-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Rzeszowskiej 21 oraz ul. Rzeszowskiej 19 (druk nr 1549-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy alei Spółdzielczości Pracy 26a (druk nr 1550-1);
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Lublin na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Faraona (druk nr 1551-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Przy Bocznicy (druk nr 1552-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich (druk nr 1553-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Pancerniaków 31a {Al. Wincentego Witosa 42a} oraz ul. Erazma Plewińskiego (druk nr 1554-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w rejonie ul. Filaretów (druk nr 1555-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Filaretów (druk nr 1556-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wspólnej 11 (druk nr 1557-1);
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Karmelickiej 3 (druk nr 1558-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Morelowej (druk nr 1559-1);
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1560-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1561-1).
 9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła