Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF XXIX sesja Rady Miasta Lublin (27 kwietnia)

24.04.2017

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołów XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (druk nr 917-1);
 • 5.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 918-1);
 • 5.3. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 916-1);
 • 5.4. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 919-1);
 • 5.5. wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej 27 na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem 1 położony w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej 27 (druk nr 920-1);
 • 5.6. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 922-1);
 • 5.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jutrzenki 2a stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 923-1);
 • 5.8. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 924-1);
 • 5.9. uchwały zmieniającej uchwałę nr 388/XVII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym (druk nr 930-1);
 • 5.10. Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (druk nr 931-1);5.11. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” (druk nr 925-1);
 • 5.12. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin (druk nr 926-1);
 • 5.13. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata 2017-2019” ( druk nr 927-1 );
 • 5.14. przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65. roku życia” (druk nr 928-1).
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2016 rok ( druk nr 921-1 ).
 2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 932-1).
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 912-1).
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r. (druk nr 910-1).
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2016 roku (druk nr 911-1).
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 929-1).
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)