W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

22.05.2019

Nabór na ławników do sądów powszechnych trwa do 1 lipca 2019 r. Kartę zgłoszeniową wraz z klauzulą RODO należy dostarczyć do Biura Rady Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1 osobiście w Ratuszu, II piętro, pok. 22 lub do dowolnego Biura Obsługi Mieszkańców.

Zgodnie z wnioskami Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miasta Lublin wybierze:

  • do Sądu Okręgowego w Lublinie – 200 ławników, w tym 6 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  • do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – 3 ławników, bez ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  • do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – 58 ławników, w tym 49 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości, można ją również otrzymać we wszystkich punktach Biura Obsługi Mieszkańców UM i w Biurze Rady Miasta. Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miasta udostępnia również wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Kartę wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Rady Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin – osobiście w Ratuszu, II piętro, pok. 22 w godzinach:

  • 8.00-15.00 – do dnia 14 czerwca 2019 r.
  • 8.00-19.00 – w dniach 17 czerwca – 1 lipca 2019 r.

albo złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców UM w godzinach jego urzędowania lub wysłać za pośrednictwem poczty – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (dzień 30 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 (wraz z klauzulą RODO)