W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelskie Standardy dostępności kultury

Lubelskie Standardy dostępności kultury

Lubelskie standardy dostępności kultury

Lubelskie standardy dostępności kultury wchodzą w życie.

Lubelskie standardy dostępności kultury zawierają zasady, wytyczne i wskazówki, dotyczące dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Standardy mają charakter rekomendacji, a ich stopniowe wdrażanie przyczyni się do pozbawionego barier korzystania z lubelskiej oferty kulturalnej. Dokument powstał z myślą o szerokim zastosowaniu zarówno przez miejskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, korzystające ze środków finansowych Gminy Lublin, jak i inne podmioty chcące w swojej działalności uwzględniać opracowane zasady. Od 17 listopada 2023 r. Standardy można stosować w praktyce.

Lubelskie standardy dostępności kultury obejmują kilkanaście stron i dzielą się na pięć części, w których rozwijane są takie zagadnienia jak: zarządzanie, współpraca, współdzielenie, komunikacja i włączanie do odbioru i tworzenia kultury. Dokument bazuje na trzech podstawach: języku inkluzywnym, który nie wzmacnia stereotypów; przekonaniu, że zapewnianie dostępności jest pracą całego zespołu instytucji/organizacji oraz świadomością, że jest to proces, który będzie rozłożony w czasie. Standardy odnoszą się nie tylko do instytucji kultury, ale także do organizacji pozarządowych, które mają duży wpływ na kształt lubelskiej oferty kulturalnej. Szczegółowo wskazano w nich zadania koordynatora/koordynatorki dostępności w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, w których zostanie on powołany jako przykład dobrej praktyki. Istotna jest kwestia współpracy, dzielenia się zasobami i wiedzą. Zostaną więc utworzone trzy sieci, zrzeszające koordynatorów/koordynatorki dostępności w instytucjach kultury, których organizatorem jest Gmina Lublin, osoby, zajmujące się dostępnością w organizacjach oraz dyrektorów/dyrektorki instytucji kultury. Prężnym forum wymiany doświadczeń ma być działająca do dwóch lat Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Standardy akcentują włączanie osób z niepełnosprawnościami nie tylko do odbioru kultury, ale także do jej tworzenia, na przykład poprzez wolontariat czy zatrudnianie artystów/artystek z niepełnosprawnościami.

Załącznikiem do Standardów jest Podręcznik, w którym rozwinięto zagadnienia z tekstu głównego Standardów.

Standardy zostaną uzupełnione w przyszłości o zestaw piktogramów, które mają być wykorzystywane do jednolitego opisu wydarzeń kulturalnych w Lublinie.


 

Do pobrania