Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Lublin

14.03.201704:43

Nabór wniosków o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w 2017 r.

Wydział Kultury przypomina, że do 31 marca 2017 r. można składać wnioski o stypendia na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokości określa Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury stanowiący załącznik do Uchwały nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

W skrócie:

1. Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury może być przyznawane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
1) film;
2) literatura;
3) muzyka;
4) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
5) taniec;
6) teatr.
4. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:
1) animacji kultury;
2) organizacji wydarzeń kulturalnych;
3) edukacji kulturalnej i artystycznej;
4) wydawnictw kulturalnych;
5) zarządzania kulturą;
6) badań nad kulturą.
5. Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
6. Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza 2017 r.
7. W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.
8. Stypendium nie może być przyznane na:
1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2) zakupy środków trwałych;
3) dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana na odpowiednim formularzu. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:
1) co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu.
2) życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
3) dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Stypendium na realizację projektów stypendialnych ustala się w wysokości brutto od 2.000 zł do 10.000 zł. Projekty stypendialne można realizować między 1 czerwca a 31 grudnia 2017 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 marca 2017 r. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosek i rekomendacja) kompletnie wypełnione.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin 
Iwona Matusiak:  , 81 466 3705

Ewelina Pszczoła:  , 81 466 3714 
stypendia.kultura.lublin.eu

Do pobrania:
1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.
2. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
3. Rekomendacja.

Terminy kolejnych naborów:
1) do 31 października 2017 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.;

2) do 31 marca 2018 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2018 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

 

Pliki do pobrania

Uchwała - regulamin.pdf
Uchwała - regulamin
Wniosek - projekt stypendialny.doc
Wniosek - projekt stypendialny
Rekomendacja.doc
Rekomendacja

Kalendarium wydarzeń

<

22.01.2018

>

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)