W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Europa zaczyna się tutaj - konkurs fotograficzny

Europa zaczyna się tutaj - konkurs fotograficzny
15.03.202107:09

Miasto Lublin zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Europa zaczyna się tutaj”. Jego celem jest promocja podstawowych wartości Unii Europejskiej, na które składają się godność i prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność. Konkurs jest jednym z działań edukacyjnych i promocyjnych europejskiego projektu EHL@N, tworzonego przez miasta i miejsca historyczne, którym przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego, do których należy Lublin. Miasto jest pomysłodawcą organizacji konkursu.

Organizator konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu zgłaszania prac fotograficznych do 21 marca.

– Chcielibyśmy, aby przy okazji konkursu jego uczestnicy spojrzeli na nowo na miejsca i wartości, które są uznane za ważne części europejskiej tożsamości. Czasem są to zabytki architektury i sztuki o niekwestionowanej randze, jak lubelska Kaplica Trójcy Świętej, ale czasem też miejsca, których wartość wynika z wydarzeń, jakie w nich zaistniały, czego przykładem jest Stocznia Gdańska. Zachęcam do zainteresowania miejscami nagrodzonymi Znakiem Dziedzictwa Europejskiego i ich różnorodnymi wartościami: historycznymi, zabytkowymi, artystycznymi i wszystkimi innymi, jakie tylko można w nich odszukać i przenieść na kadr fotografii – mówi Hubert Mącik, Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Tematem przewodnim prac nadesłanych do konkursu mają być zarówno miejsca oznaczone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego oraz odbywające się w nich wydarzenia i wszelkiego rodzaju aktywności promujące wspólne europejskie dziedzictwo. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do obywateli wszystkich krajów. Mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści zawodowo zajmujący się fotografią, jak i amatorzy pasjonaci. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: do 30 roku życia włącznie oraz od 31 lat. Prace można przesyłać w terminie do 21 marca przy pomocy strony internetowej www.ehl-network.eu. Jury, w składzie którego zasiądą reprezentanci najważniejszych instytucji Unii Europejskiej dokona wyboru 20 prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych, które następnie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej konkursu do głosowania publiczności. W drodze głosowania w każdej z kategorii wiekowych zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro. Ponadto jury może wybrać i nagrodzić dodatkową fotografię, która w szczególny sposób ukazuje jedną z wartości Unii Europejskiej. Zwycięzcy wybrani głosami publiczności, jak i ewentualna nagroda jury, zostaną ogłoszeni 9 maja w Dniu Unii Europejskiej, na stronie internetowej i mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz na stronach instytucji europejskich reprezentowanych przez członków jury. Ponadto, wszystkie wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie i w albumie pokonkursowym, które także będą dostępne online na wspomnianych stronach internetowych.

Organizatorem konkursu jest tworzące projekt EHL@N konsorcjum 19 partnerów, reprezentowane przez lidera projektu Burghauptmannschaft Österreich, zarządzającego Pałacem Imperialnym Hofburg w Wiedniu oraz Stowarzyszenie Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego z siedzibą w Wiedniu. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i zasad uczestnictwa w konkursie należy kierować na adresy mailowe: kczerlunczakiewicz@lublin.eu oraz mtrzewik@lublin.eu.

Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany Lublinowi w 2007 roku, jako miastu, które jest symbolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur między Wschodem a Zachodem. Unia polsko-litewska zawarta w Lublinie w 1569 była pierwszym, tak świadomym przypadkiem demokratycznej integracji różnych narodów, pozwalającej na współistnienie wielu grup etnicznych i religijnych. Idee, dzięki którym została podpisana Unia Lubelska, przyświecały także procesom kształtowania nowoczesnej Europy oraz budowania Unii Europejskiej. Dziedzictwo idei Unii Lubelskiej reprezentowane jest przez zachowane w krajobrazie Lublina zabytki: pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim, Kaplicę Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim i Klasztor oo. Dominikanów, będące świadkami jej zawarcia.

Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest inicjatywą podjętą przez Komisję Europejską w celu poszerzenia wiedzy o wspólnej europejskiej historii, dziedzictwie i wartościach. Jego celem jest podkreślanie i wzmacnianie poczucia przynależności do Unii wśród wszystkich obywateli Europy, zwłaszcza młodych ludzi.

Pliki do pobrania