W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin – Miasto Kultury / 2010-2020

Lublin – Miasto Kultury / 2010-2020
12.02.202115:44

Ponad 10 tys. wydarzeń kulturalnych rocznie, międzynarodowa współpraca kulturalna, wielkie jubileusze, prężnie działające miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe oraz stypendia i nagrody dla twórców i  artystów – to tylko część działań Miasta Lublin w dziedzinie kultury w minionej dekadzie. Wydatki Miasta Lublin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2010-2020 wyniosły blisko 717  mln zł.  Dzięki takiej polityce, Lublin jest dzisiaj miejscem wyjątkowym na kulturalnej mapie Europy i rozpoznawalnym w wielu zakątkach świata, co wpływa również na podnoszenie jakości życia oraz twórcze zaangażowanie mieszkańców w rozwój miasta.

– Lublin to miasto otwarte i inspirujące, a lubelską kulturę cechuje wyjątkowy charakter, który decyduje o jej integrującym i włączającym potencjale. Jest ona autentyczna i oryginalna, wyrasta
z lokalnego kontekstu oraz jest nastawiona na uczestnictwo i różnorodność, na spotykanie się kultur, religii, idei, pobudzając mieszkańców do odkrywania siebie, innych ludzi i świata. Cieszące się popularnością i uznaniem międzynarodowe festiwale odbywają się niemal przez cały rok. Minione lata pokazały, że potencjał kultury w mieście jest ogromny i daje wiele możliwości jego wykorzystania do rozwoju w wymiarze zarówno osobistym, jak i wspólnotowym – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Kierunki rozwoju lubelskiej kultury wyznacza przygotowana i wdrożona Strategia Rozwoju Kultury w Lublinie na lata 2013-2020. Była to pierwsza strategia rozwoju kultury w historii miasta. Pierwotna wersja założeń tego dokumentu powstała w 2011 r. jako załącznik do aplikacji finałowej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Strategia Rozwoju Kultury czerpie z publicznej debaty nad rozwojem lubelskiej kultury, która miała miejsce w Lublinie w ostatnich latach. W rezultacie powstał nowoczesny dokument strategiczny oparty na zasadach różnorodności kulturowej, solidarności, otwartości i współpracy. Dlatego też obok podstawowego zakresu zadań samorządu w dziedzinie kultury, zawiera on szerokie spektrum działań wymagających budowania partnerskich relacji z innymi podmiotami, przy  uwzględnieniu potrzeb różnych interesariuszy. Na najbliższe lata Miasto wyznacza nowe cele do realizacji w ramach tej Strategii - Europejska Stolica Młodzieży 2023, Europejska Stolica Kultury 2029 oraz Nowa Strategia Rozwoju Kultury Lublina 2030.

– Lublin to miasto kultury i inspiracji, w którym rocznie odbywa się tysiące wydarzeń artystycznych. Inicjatywy i projekty przygotowywane przez instytucje, organizacje, ale również przez indywidualnych mieszkańców są realizowane w przestrzeni całego miasta i docierają zasięgiem do każdej dzielnicy. To dzięki takim spotkaniom kultura symbolicznie wkracza w tkankę miasta, stając się istotnym elementem życia mieszkańców Lublina i naturalną metodą budowania ich kontaktów z otoczeniem. Dzięki bogactwu wydarzeń kulturalnych odbywających się w naszym mieście, każdy znajduje ofertę odpowiadającą indywidualnym oczekiwaniom i zainteresowaniom – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W ostatnich latach pojawiło się w Lublinie wiele nowych wydarzeń kulturalnych takich jak: Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Wschód Kultury „Inne Brzmienia”, Carnaval Sztukmistrzów, Festiwal Literacki „Lublin – Miasto Poezji”, Wielokulturowy Lublin, Międzynarodowy Festiwal Renesansu. Dotychczasowe festiwale były dynamicznie rozwijane, inne dopiero pojawiały się na kulturalnej mapie miasta. Festiwale te dały mieszkańcom szansę uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach i pozwoliły na kulturalną oraz społeczną aktywizację wielu nowych środowisk. Umożliwiły także promocję Lublina w mediach ogólnopolskich na niespotykaną dotąd skalę, pokazując w jaki sposób inwestowanie w kulturę przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku miasta i wzmacnianie jego pozycji w Polsce i Europie. Rocznie w mieście odbywa się ponad 10 tys. wydarzeń kulturalnych.

Na co dzień ofertę kulturalną i artystyczną oferuje mieszkańcom 11 instytucji kultury: Centrum Kultury, Warsztaty Kultury, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Galeria Labirynt, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. Na mapie miejskich instytucji kultury znajdują się też Teatr Stary oraz Teatr im. Hansa Christiana Andersena. W latach 2010-2020 łączna kwota dofinansowania instytucji wyniosła 450 mln zł, natomiast środki zewnętrzne pozyskane przez instytucje kultury to 22,5 mln zł. W zakresie działań kulturalnych Miasto wspiera również lubelskie organizacje pozarządowe. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, przeprowadzono 53 konkursy i udzielono ponad 2300 dotacji na łączną kwotę dofinansowania blisko 40 mln zł. Dzięki wsparciu Miasta możliwa była organizacja między innymi: Festiwalu Fantastyki „Falkon”, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, Europejskiego Festiwalu Smaku czy Cyrkulacji - konkursu Etiud Nowocyrkowych.

Miniona dekada to również stworzenie i realizacja programu Dzielnice Kultury. W ciągu siedmiu edycji programu zrealizowano ponad 1000 projektów na kwotę blisko 10 mln zł. „Dzielnice Kultury” to interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego 27 dzielnic Lublina. Pierwsza, pilotażowa edycja „Dzielnic Kultury” odbyła się w 2013 roku. Na przestrzeni siedmiu lat program „Dzielnice Kultury” skutecznie uzupełniał propozycję infrastruktury kulturalnej znajdującej się głównie w centrum Lublina i dawał możliwość utrzymania wzrastającego wśród lublinian zainteresowania kulturą. Zwieńczeniem projektu była publikacja „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury”.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat kultura stała się czynnikiem budującym międzynarodową pozycję Lublina na świecie. Z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej z udziałem środków europejskich zrealizowano projekty o łącznej wartości ponad 1,3 mln euro, z czego dofinansowanie wynosiło ponad 1,1 mln euro. Najważniejsze z nich to:„ Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013,„CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”
z programu Kreatywna Europa.

Ostatnie lata to również czas Jubileuszy. W 2017 roku Lublin świętował Wielki Jubileusz 700-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim.  Był to moment przełomowy w historii miasta, między innymi za sprawą bogatego programu kulturalnego, który został przygotowany wspólnie z mieszkańcami. Wydarzenia podczas sezonów Wielkiego Jubileuszu „Poczuj energię” i „Wielkie Dzieje się” wypełniły przestrzeń miasta i wzbudziły ogromne zainteresowanie mieszkańców i turystów. Zrealizowano ponad setkę programów edukacyjnych oraz działań w dzielnicach. Powstało kilkadziesiąt publikacji dotyczących różnych aspektów dziedzictwa Lublina, zorganizowano tysiące wydarzeń. Z kolei rok 2018 to lubelskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”. Program lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości miał charakter otwarty, był współtworzony przez mieszkańców miasta, instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz parafie i związki wyznaniowe. Trzecim ważnym wydarzeniem dla Miasta i jego mieszkańców był Jubileusz 450-lecia Unii Lubelskiej obchodzony w 2019 r.

Ostatnie dziesięciolecie w lubelskiej kulturze to również stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Lublin. W latach 2010 - 2020 przyznano 815 stypendiów o łącznej wysokości blisko 3,5 mln zł. Ponadto, każdego roku przyznawane są Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Otrzymują je wybitne osoby, przedstawiciele świata kultury: artyści, twórcy, animatorzy i menedżerowie, których dokonania sprawiają, że mieszkańcy Lublina mają możliwość uczestniczenia w kulturze ciekawej, atrakcyjnej, nieszablonowej i pełnej emocji. W minionej dekadzie przyznano 740 nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz nagród okolicznościowych, na łączną kwotę blisko 2,5 mln.

Lublin jako jedno z najpiękniejszych polskich miast, ma również bardzo wiele do zaoferowania filmowcom. Dzięki wsparciu Lubelskiego Funduszu Filmowego powstało ponad 30 produkcji filmowych. Lublin wystąpił w serialu „Wszystko przed nami”, filmie fabularnym „Carte Blanche” w reżyserii Jacka Lusińskiego, komedii „Paniach Dulskich” w reżyserii Filipa Bajona oraz w produkcji fabularnej „VOLTA” Juliusza Machulskiego. W roku 2019 z udziałem Lublina zrealizowano również produkcje kinowe „Młody Piłsudski” i „ Zieja”. Warto również wspomnieć o produkcji telewizyjnej „Wojenne dziewczyny” .

Ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Lublina w ostatnim dziesięcioleciu był również udział Miasta Lublin w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w latach 2010-2011. W ramach programu Koalicja Miast nastąpiła prezentacja Lublina oraz udział lubelskich artystów, instytucji i organizacji pozarządowych w wydarzeniach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Aktualnie Miasto Lublin, jako jedno z trzech miast, ubiega się o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 będąc w finale tego konkursu. Europejska Stolica Młodzieży to prestiżowy tytuł przyznawany co roku przez European Youth Forum powstałe z inicjatywy Rady Europy. Ma wzmacniać znaczenie młodych ludzi w życiu społecznym i zwiększyć zaangażowanie młodzieży na rzecz inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, integracyjnych a tym samym na rzecz rozwoju całego miasta. Zdobywcę tytułu poznamy w marcu.

 

Pliki do pobrania