W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne - nabór wniosków

Stypendia za osiągnięcia artystyczne - nabór wniosków
22.01.202109:00

Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2021 r. można składać wnioski o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2020 r.

Z uwagi na fakt, że 31 stycznia 2021 r. wypada w niedzielę, wnioski można składać do 1 lutego 2021 r. włącznie.

 • Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;

lub

 • w Biurach Obsługi Mieszkańców, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”:
 1. ul. Wieniawska 14;
 2. ul. Filaretów 44 ;
 3.  ul. Szaserów 13-15;
 4. ul. Franciszka Kleeberga 12a;

lub

 • osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin( ul. Złota 2, 20-112 Lublin), po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu (81 466 3714, ).

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Do dnia 28 stycznia 2021 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo ().

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która:

 1. mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina,
 2. jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym,
 3. w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia.

W roku kalendarzowym jednej osobie może być przyznane jedno stypendium za osiągnięcia artystyczne.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. co najmniej jedną oryginalną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ww. Regulaminu,
 2. podpisany życiorys zawierający opis osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,
 3. kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym.

Do wniosków stypendialnych prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych: klauzula_RODO_stypendium_osiagniecia.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi brutto od 300 zł do 1.500 zł.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane i kompletnie wypełnione. Prosimy o zwrócenie uwagi na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod treścią wniosku i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.).

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

81 466 3714
stypendia.kultura.lublin.eu

Pliki do pobrania