W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Polityka młodzieżowa Miasta Lublin

Partnerzy Strategiczni

Europejskia Stolica Młodzieży

European Youth Forum

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Polityka młodzieżowa Miasta Lublin

Z myślą o aktualnych potrzebach, ale także przyszłości lubelskiej młodzieży, Miasto podejmuje działania nad opracowaniem polityki młodzieżowej do roku 2030. Dokument ten wyznaczać będzie kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego dla młodych i zwieńczy szczególny rok 2023, w którym Miasto nosi zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Polityka młodzieżowa to dokument, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego, otwartego i dającego szerokie spektrum możliwości rozwoju młodego człowieka. Fundamentem procesu opracowywania polityki młodzieżowej jest jak najszerszy w nim udział samej młodzieży, szczególnie tej, której potrzeby nie zostały dotychczas zdefiniowane. Wypracowany dokument ma w sposób jasny i kompleksowy dostarczać odpowiedzi na pytanie, jak należy kształtować politykę miejską odpowiedzialną i budującą podmiotowość młodych ludzi. Istotne jest dostrzeganie ich odrębności i stwarzanie odpowiednich warunków do uczestnictwa w życiu miasta. Wypracowany w efekcie wieloetapowego procesu dokument, składać się będzie m.in. z części diagnostycznej, wprowadzającej do metodologii prowadzonych badań, opisu wartości i kierunków rozwoju polityki młodzieżowej Miasta Lublin, a także propozycji adekwatnych narzędzi i działań. Docelową formą dokumentu będzie jego wersja skrócona, opracowana w formie graficznej z uwzględnieniem wszelkich wymogów dostępności.

Proces opracowywania polityki młodzieżowej podzielony jest na kilka etapów. Pierwszym krokiem była analiza materiałów zastanych, czyli tzw. desk research. Na podstawie kwerendy dostępnych dokumentów, raportów, danych statystycznych oraz wyników dotychczas prowadzonych badań wokół tematyki młodzieżowej, opracowane zostały narzędzia badań uzupełniających, na które złożyły się:

  • 6 wywiadów indywidualnych – z urzędniczkami i urzędnikami reprezentującymi Miasto Lublin, z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, przedstawicielką organizacji pozarządowej pracującej z/na rzecz młodzieży oraz przedstawicielkami placówki oświatowej;
  • 6 wywiadów pogłębionych grupowych – z uczennicami i uczniami szkół podstawowych, szkół średnich branżowych i technicznych, studentami i studentkami, młodzieżą ze szczególnymi potrzebami m.in. uczniami i uczennicami szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracownikami i pracowniczkami młodzieżowymi pracującymi z młodymi osobami m. in. w środowiskach imigranckich, kulturze, sporcie, partycypacji, szkolnictwie wyższym, działalności środowiskowej, a także z grupą młodzieży NEETS (niepracująca, nieszkoląca się, niekształcąca się – pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji).

Rekrutacja osób do wywiadów grupowych odbywała się w większości poprzez dobór losowy. W szczególności ważny był udział osób dotychczas niebadanych w temacie zaangażowania młodych, nieaktywnych i nieliderskich. Po zakończeniu etapu badawczego, opracowany zostanie pierwszy szkic dokumentu, który następnie poddany będzie konsultacjom z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin, a także z Radą Miasta Lublin. Po zebraniu opinii co do możliwości wykonania zaproponowanych rozwiązań i kierunków działań, dokument zostanie ponownie zredagowany i poddany konsultacjom społecznym zgodnie z obowiązującymi normami prawa lokalnego, czyli w sposób otwarty na wszystkich mieszkańców i mieszkanki. Same konsultacje odbywać się będą jesienią, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi konsultacyjnych m.in. ankiety otwartej i warsztatów skierowanych do młodzieży, pracowników i pracowniczek młodzieżowych, urzędników/urzędniczek oraz pracowników i pracowniczek miejskich instytucji. Zebrane uwagi zostaną podsumowane w formie raportu z procesu konsultacyjnego.

Cały proces opracowywania polityki młodzieżowej Lublina zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie trwania procesu, urzędnicy i urzędniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki organizacji współtworzących politykę, mają okazję zapoznać się z dobrymi praktykami innych miast, które są już na etapie wdrażania zapisów dokumentów. Do współpracy przy opracowywaniu dokumentu Miasto zaprosiło doświadczoną w realizacji działań partycypacyjnych i młodzieżowych Fundację Pole Dialogu, która realizuje proces w kooperacji z Lubelską Grupą Badawczą i Fundacją Stocznia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Partycypacji Społecznej UML: jwloch@lublin.eu, tel. 81 466 2555.

Grafika przedstawiająca etapu opracowywania dokumentu polityki młodzieżowej Lublina

 

Kalendarz wydarzeń

<

04.10.2023

>

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1