W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Polityka młodzieżowa Miasta Lublin

Partnerzy Strategiczni

Europejskia Stolica Młodzieży

European Youth Forum

Ikea

Skende Shopping

Fundacja Sempre a Frente

Polityka młodzieżowa Miasta Lublin

Z myślą o aktualnych potrzebach, ale także przyszłości lubelskiej młodzieży, Miasto podjęło działania nad opracowaniem polityki młodzieżowej do roku 2030. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego dla młodych i wieńczy szczególny rok 2023, w którym Miasto nosiło zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Polityka młodzieżowa to dokument, który wyznacza kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego, otwartego i dającego szerokie spektrum możliwości rozwoju młodego człowieka. Fundamentem procesu opracowywania polityki młodzieżowej był jak najszerszy w nim udział samej młodzieży, szczególnie tej, której potrzeby nie zostały dotychczas zdefiniowane. Wypracowany dokument w sposób jasny i kompleksowy dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak należy kształtować politykę miejską odpowiedzialną i budującą podmiotowość młodych ludzi. Istotne jest dostrzeganie ich odrębności i stwarzanie odpowiednich warunków do uczestnictwa w życiu miasta. Wypracowany w efekcie wieloetapowego procesu dokument, składać się m.in. z części diagnostycznej, wprowadzającej do metodologii prowadzonych badań, opisu wartości i kierunków rozwoju polityki młodzieżowej Miasta Lublin, a także propozycji adekwatnych narzędzi i działań. Docelową formą dokumentu jest jego wersja skrócona, opracowana w formie graficznej z uwzględnieniem wszelkich wymogów dostępności.

Proces opracowywania polityki młodzieżowej podzielony był na kilka etapów. Pierwszym krokiem była analiza materiałów zastanych, czyli tzw. desk research. Na podstawie kwerendy dostępnych dokumentów, raportów, danych statystycznych oraz wyników dotychczas prowadzonych badań wokół tematyki młodzieżowej, opracowane zostały narzędzia badań uzupełniających, na które złożyły się:

  • 6 wywiadów indywidualnych – z urzędniczkami i urzędnikami reprezentującymi Miasto Lublin, z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, przedstawicielką organizacji pozarządowej pracującej z/na rzecz młodzieży oraz przedstawicielkami placówki oświatowej;
  • 6 wywiadów pogłębionych grupowych – z uczennicami i uczniami szkół podstawowych, szkół średnich branżowych i technicznych, studentami i studentkami, młodzieżą ze szczególnymi potrzebami m.in. uczniami i uczennicami szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracownikami i pracowniczkami młodzieżowymi pracującymi z młodymi osobami m. in. w środowiskach imigranckich, kulturze, sporcie, partycypacji, szkolnictwie wyższym, działalności środowiskowej, a także z grupą młodzieży NEETS (niepracująca, nieszkoląca się, niekształcąca się – pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji).

Rekrutacja osób do wywiadów grupowych odbywała się w większości poprzez dobór losowy. W szczególności ważny był udział osób dotychczas niebadanych w temacie zaangażowania młodych, nieaktywnych i nieliderskich. Po zakończeniu etapu badawczego, opracowany został pierwszy szkic dokumentu, który następnie poddawany był konsultacjom z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin, a także z Radą Miasta Lublin. Po zebraniu opinii co do możliwości wykonania zaproponowanych rozwiązań i kierunków działań, dokument został ponownie zredagowany i poddany konsultacjom społecznym zgodnie z obowiązującymi normami prawa lokalnego, czyli w sposób otwarty na wszystkich mieszkańców i mieszkanki. Same konsultacje odbywają się od 9 do 24 listopada, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi konsultacyjnych m.in. ankiety otwartej i warsztatów skierowanych do młodzieży, pracowników i pracowniczek młodzieżowych, urzędników/urzędniczek oraz pracowników i pracowniczek miejskich instytucji. Zebrane uwagi zostaną podsumowane w formie raportu z procesu konsultacyjnego.

Cały proces opracowywania polityki młodzieżowej Lublina zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie trwania procesu, urzędnicy i urzędniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki organizacji współtworzących politykę, mają okazję zapoznać się z dobrymi praktykami innych miast, które są już na etapie wdrażania zapisów dokumentów. Do współpracy przy opracowywaniu dokumentu Miasto zaprosiło doświadczoną w realizacji działań partycypacyjnych i młodzieżowych Fundację Pole Dialogu, która realizuje proces w kooperacji z Lubelską Grupą Badawczą i Fundacją Stocznia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Polityki Młodzieżowej UML: jwloch@lublin.eu, tel. 81 466 2565.

Kalendarz wydarzeń

<

24.05.2024

>

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

Wrzesień 2024

Październik 2024

Listopad 2024

Grudzień 2024

Styczeń 2025

Luty 2025

Marzec 2025

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6