W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Grupa Wymiany Doświadczeń w Lublinie

Grupa Wymiany Doświadczeń w Lublinie
22.01.201811:09

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. spotkała się w Lublinie Grupa Wymiany Doświadczeń w obszarze edukacji w ramach Związku Miast Polskich. Grupa ta powstała w związku z realizacją projektu „Wsparcie kadry jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Projekt ten realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE, jednostkę Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach Działania 2.18 POWER. Związek Miast Polskich uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako partner ORE, który ma zapewnić zgodność podejmowanych w projekcie działań z uwarunkowaniami i rzeczywistymi potrzebami praktyków samorządowych. Celem projektu jest „podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Dla realizacji celów utworzono 3 Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) – po jednej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dla miast oraz dla powiatów. Do udziału w GWD zaproszono prawdziwych liderów oświaty – jednostki samorządowe, które wyróżniają się zaawansowaniem w zarządzaniu usługami edukacyjnymi (kompleksowe, strategiczne podejście, unikalne doświadczenia, zaangażowanie, otwartość na innowacje). W każdej grupie zorganizowanych zostało 9 dwudniowych, moderowanych sesji warsztatowych. Natomiast w okresach między spotkaniami działa wirtualne Forum Współpracy JST, które umożliwia kontynuację dyskusji rozpoczętych podczas sesji. Ostatnia sesja grupy miast oraz powiatów odbyła się w Lublinie, gdzie miała miejsce wymiana doświadczeń w obszarze edukacji kulturalnej oraz kreatywności i innowacyjności w edukacji. Miasto Lublin w GWD reprezentowali: pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania ds. Organizacji Pracy Szkół i Placówek, pani Iwona Nowakowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania ds. Projektów i Programów Edukacyjnych oraz pan Marek Błaszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.

Pierwszego dnia zaplanowano wizytę w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, gdzie pani dyrektor Honorata Pukos przypomniała historię i sukcesy placówki, a uczniowie wystąpili przed zgromadzoną publicznością. W programie koncertu znalazły się utwory muzyki klasycznej, standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej oraz kolędy opracowane na chór i orkiestrę. Miała miejsce również prezentacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (dyr. Marta Kliczka) i Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" ( dyr. Agnieszka Walkiewicz-Puła). Spotkanie w Szkole Muzycznej zakończył występ Teatru „Panopticum”. Natomiast 12 stycznia goście odwiedzili Szkołę Podstawową nr 28, gdzie wzięli udział w konferencji: „Innowacyjna Edukacja - twórca, kreator, innowator to współczesny nauczyciel” (w części dot. giełdy pomysłów szkół twórczych).

Analizy wprowadzonych w Lublinie rozwiązań posłużą jako inspiracja do wymiany profesjonalnych doświadczeń między praktykami biorącymi udział w spotkaniu.

Projekt Edu Lublin

baner